Ulusal Astronomi Kongreleri (UAK)

| UAK Bildirileri

Düzenleme: 2024-01-10 16:03

Kongre Bildirilerinin Basımı

Türk Astronomi Derneği, 2020'den itibaren Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics (TJAA) dergisini çıkarmaktadır.
UAK-YS'de düzenlenen ancak basımı geciken UAK-2015 ve UAK-2018'ın bildirileri TJAA vol.1'de iki ayrı özel sayı olarak basılmıştır.
UAK-2022'den başlayarak da kongrede sunulan tüm bildiriler TJAA'nın Özel Sayısında Türkçe olarak basılabilecektir.

TJAA LaTeX Şablonu

Dergi de yayınlanacak bildiriler için yeninden düzenlenen MNRAS'ın LaTeX şablonu temel alınmış ve tjaa.cls üretilmiştir. TJAA LaTeX şablon ve örnek bildiri için ZIP dosyasını indiriniz.
Şablona her yıl güncellemeler eklenmektedir. Eski şablondan kopyalarak çalışmanız yayın sürecini ciddi zorlaştırmaktadır. Lütfen güncel olanını indiriniz.
Güncel TJAA şablonuna Overleaf üstünden de erişebilir, yeni bir Overleaf projesi başlatabilirsiniz.

Konge Bildiri Arşivi

202x 2022 2024
201x 2010 2012 2015 2016 2018
200x 2000 2002 2004 2006 2008
199x 1990 1992 1994 1996 1999
198x 1984 1986 1988