Ulusal Astronomi Kongreleri (UAK)

| Kitap » 2008

Düzenleme: 2024-01-10 17:08

202x 2022 2024
201x 2010 2012 2015 2016 2018
200x 2000 2002 2004 2006 2008
199x 1990 1992 1994 1996 1999
198x 1984 1986 1988


UAK-2008
PDF 0 Ön Sayfalar
PDF 3 Türkiye’De Astronomi Çalışmaları: 2006-2007
Osman Demircan
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 3
PDF 20 Aktif Galaktik Çekirdeklerde Yıldız Parçalaması Ile Oluşan Disklerin Evrimi
K. Yavuz Ekşi; Burçin Mutlu
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 20
PDF 21 Gökada Merkezindeki Genç Yıldız Diskleri İçin Eğrilikli Disk Oluşum Senaryosu
Ayşe ULUBAY-SIDDIKİ; Ortwin GERHARD; Magda ARNABOLDI
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 21
PDF 30 M101 Galaksisinde Gama Işın Patlama Kalıntılarının Optik Bölgede Araştırılması
Eda SONBAŞ; Aysun AKYUZ; Ilham NASIROĞLU
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 30
PDF 40 Be/X-Işın Sistemlerine Genel Bakış: Gro J2058+42 Sisteminin Tayfsal Gözlemleri
Mehtap Özbey; Ümit Kızıloğlu
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 40
PDF 49 Suzaku X-Işın Uydusu ve Galaksi Kümeleri Veri Sonuçları
M. Hüdaverdi; E. N. Ercan; M. Bozkurt; A. Furuzawa; H. Kunieda
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 49
PDF 61 X-Işın Çiftlerinin Yüksek Enerji Bölgesindeki Uzun Dönemli Davranışlarının İncelenmesi
Sacit ÖZDEMİR
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 61
PDF 74 Xmm-Newton X Işını Uydusu İle Gözlenmiş Beş Tane İkili Galaksi Kümesinin Yapısal Analizi
Burcu BEYGU; Murat HÜDAVERDİ; Nihal ERCAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 74
PDF 81 Erken Tür Bileşenlere Sahip Em Cep ve V745 Cas Sistemlerindeki Rüzgar Geometrisi
Mehmet TANRIVER; Osman DEMİRCAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 81
PDF 115 Eksen Dönmesi Gösteren Üçlü Sistemler
Zeynep BOZKURT; Ömer Lütfi DEĞİRMENCİ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 115
PDF 129 Eksantrik Yörüngeli Örten Çift Yıldızlar: Qx Car ve V397 Cep’De Eksen Dönmesi Analizi
İbrahim BULUT
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 129
PDF 142 Algol Türü Çift Sistemler Ry Aqr, Sz Her, Rv Lyr ve V913 Oph’Un Yörünge Değişimlerinde Olası Üçüncü Cisim Etkisi
Çağlar PÜSKÜLLÜ; Faruk SOYDUGAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 142
PDF 158 Eksen Dönmesi Gösteren Örten Değişen Çift Sistemler Cw Cep, Ox Cas ve Co Lac’ In Dönem Analizi Çalışması
Ahmet BULUT; İbrahim BULUT; Caner ÇİÇEK; Ahmet ERDEM
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 158
PDF 171 Üç Örten Çift Yıldız Sisteminin Dönem Değişimi, U Coronae Borealıs, Dı Pegası ve Ah Vırgo
Şeyma ÇALIŞKAN; Taner TANRIVERDİ; Aslı Elmaslı; Tolgahan Kılıçoğlu; Berahitdin ALBAYRAK; Selim O. SELAM
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 171
PDF 185 Algol Türü Çift Yıldız Sistemlerinde Üçüncü Cisim Araştırması
S. Serkan DOĞRU; Ahmet ERDEM; Osman DEMİRCAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 185
PDF 199 Delta Scuti Bileşenli Bazı Klasik Algollerin Yörünge Dönemi Değişimleri
Y. Kaçar; F. Soydugan; E. Soydugan; V. Bakış; M. Tüysüz; T. Şenyüz; A. Dönmez; S. Bilir; A. Erdem; C. Çiçek; O. Demircan
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 199
PDF 208 Güneş Sistemi Dışı Gezegen Araştırmaları ve Bu Alanda Tug’Da İlk Adımlar
Selim O. SELAM; Mesut YILMAZ; Hideyuki IZUMIURA; Ilfan BIKMAEV; Varol KESKİN; Bunei SATO; Eiji KAMBE; Kadri YAKUT
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 208
PDF 244 Gezegenli Yıldızların Manyetik Aktivitesinin Araştırılması
Gülizar GENÇOĞLUA; Günay TAŞA
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 244
PDF 253 Aktif Yıldız Iı Pegası’Nin 25 Yıllık Geniş Bant Işıkölçümünden Sonuçlar
Serdar EVREN; Günay TAŞ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 253
PDF 268 Güney Yarımküre’Den bir Aktif Yıldız: Cf Tuc
Derya DOĞRU; Ahmet ERDEM
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 268
PDF 285 Rs Cvn Türü Çift Yıldızlar V2075 Cyg ve Fg Uma’Nın Çok Renk Işıkölçümü
Caner ÇİÇEK; Ahmet ERDEM; Hicran BAKIŞ; Esin SOYDUGAN; Derya DOĞRU; Mehmet TÜYSÜZ; Yasemin KAÇAR; Ali DÖNMEZ; Faruk SOYDUGAN; S. Serkan DOĞRU
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 285
PDF 299 Güneş Koronasında Şok Dalgaları- Paralel ve Dik Isı İletiminin Koronadaki Önemi ve Tek-Akışkanlı Ile İki-Akışkanlı Yapının Karşılaştırılması
Ümit Deniz GÖKER
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 299
PDF 311 Manyetikdönme Kararsızlığı Üzerine Isısal İletkenlik, Manyetik Alana Koşut İletkenlik ve Gyroviskozitenin Etkileri
Ebru Devlen; E. Rennan Pekünlü
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 311
PDF 324 Güneş Civarındaki Kataklismik Değişenlerin Kinematik Özellikleri
Tansel AK; Selçuk BİLİR; Serap AK; Zeki EKER
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 324
PDF 338 Sönük Kataklismik Değişen Yıldızların Fotometrik Gözlemleri
Dicle ZENGİN ÇAMURDAN; C. Muzaffer ÇAMURDAN; Cafer İBANOĞLU
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 338
PDF 349 Kataklismik Değişen Sdss J1730+6248’In Rotse Verilerinden Süperhump Araştırması
H. GÜLSEÇEN; H.H. ESENOĞLU; K.N.AL-MOSBEH; S. GÜLSEÇEN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 349
PDF 362 Uu Sagıtte ve V477 Lyrae Örten Çift Yıldızlarının İki-Renk Işıkölçümü: Büyük Yarıçaplı İkinci Bileşenler
Melike Afşar; Cafer İbanoğlu
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 362
PDF 375 U Gem’De Disk Rüzgarları
M. Türker ÖZKAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 375
PDF 387 V444 Cyg Çift Yıldız Sisteminin 2007 Yılı Fotometrik Gözlemleri
Figen Z. ERİŞ; Fehmi EKMEKÇİ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 387
PDF 398 Xmm-Newton Uydusu İle Vw Hyi'nin X-Işın Veri Analizi
Mukadder İĞDİ ŞEN; Gülnur İKİS GÜN; Zeki EKER
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 398
PDF 416 Türkiye Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi Yer Seçimi Çalışmaları ve Erciyes Üniversitesi'nde Radyo Astronomi Çalışmaları
İbrahim KÜÇÜK; Şükriye ÖZ; İpek ALTAN; Sedat ONAY; Ferhat F. ÖZEREN; İnci AKKAYA; Erbil CİVELEK; Mehmet GÜLŞEN; Ali Rıza ÖZDEMİR; Sadullah ÖZCAN; Ö. Galip
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 416
PDF 428 Türkiyede Radyo Astronomi Çalışmalarının Tarihçesi
Mehmet Emin Özel
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 428
PDF 446 Erciyes Üniversitesi Radyo Teleskopları İçin Takip Sistemi ve Yazılım Tasarımı
Mikail SARIKAYA; İbrahim KÜÇÜK
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 446
PDF 457 Tübitak Ulusal Gözlemevi, Kazan Devlet Üniversitesi ve Nıkolaev Astronomi Gözlemevi Arasında Bilimsel İşbirliği
Zeki ASLAN; Irek KHAMITOV; Almaz GALEEV; Rustem GUMEROV; Anatoliy IVANTSOV; Gennadiy PINIGIN; Murat PARMAKSIZOĞLU; Kadir ULUÇ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 457
PDF 470 Ankara Üniversitesi Rasathanesi’Nde Bilimsel, Popüler ve Eğitsel Etkinlikler
Berahitdin ALBAYRAK; Selim O. SELAM
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 470
PDF 479 Çomü Gözlemevi 1.22 Metre Çaplı Teleskop Projesi
Osman DEMİRCAN; Zeki EKER; Ahmet ERDEM; Faruk SOYDUGAN; Volkan BAKIŞ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 479
PDF 489 Tübitak Ulusal Gözlemevi (Tug) Arşiv Projesi
B. Güçsav; E. Aydın; İ. Başlar; E. Derman
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 489
PDF 490 Teleskop Kubbelerinin Otomasyonu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi Teleskop Kubbelerine Uygulanması
Tamer AKIN; Afşar KABAŞ; İbrahim BULUT; S.Serkan DOĞRU
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 490
PDF 503 Xy Leo Örten Çift Yıldız Sisteminin Dönem Değişimi
Berahitdin ALBAYRAK; Selim Osman SELAM; Günseli ERDOĞAN; T. Deniz ÇKIR; Yücel KILIÇ; Muhammed Şemuni
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 503
PDF 504 Itsd: Ssp Türü Fotoelektrik Fotometreler İçin Yazılan Yeni bir Gözlem Programı
Şeyda ŞEN; İlker AYDEMİR; Tuba İKİZ; Doğa TORPİL; Hasan Ali DAL; Serdar EVREN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 504
PDF 513 Astronomide Yaygın Öğrenim Arayışları ve Meyvesi Beyaz Cüce
H. Aziz KAYIHAN; Emir DEMİRCİ; Utku DEMİRHAN; Zeynep AVCI; Eda GÜZEL; Arzu Ş. YOLKOLU; Neşe KÖKLÜ; M. Hande TAMER; Onur ŞATIR; Orkun GÖKÇEOĞLU; R. Özgür ALTUN; Serkan YILDIZ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 513
PDF 524 10 - 18 Yaş Arası Gençler Arasında Astronominin Yaygınlaştırılması Üzerine Proje ve Yöntemler
H. Aziz KAYIHAN; Hülya MEMİŞ; Arzu Ş. YOLKOLU; Hüseyin KOÇER; Yadigar CAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 524
PDF 530 Gökyüzü Fotoğrafçılığı Güneş Tutulması Fotoğraf Çekimleri ve Tutulma Avcıları Belgesel Filmi
Kubilay AKDEMİR
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 530
PDF 543 Tabu #1: Bilimsel Makale Yazmak Çok Zordur(!)
Onur ŞATIR; Zeynep AVCI; Utku DEMİRHAN; Eda GÜZEL; Emir DEMİRCİ; Arzu Ş. YOLKOLU; H. Aziz KAYIHAN; Neşe KÖKLÜ; M. Hande TAMER; Orkun GÖKÇEOĞLU; R. Özgür ALTUN; Serkan YILDIZ; Burcu C. ÇOBAN; Ferhat F. ÖZEREN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 543
PDF 549 Epsilon Aurıgae’Nin Işık Değişimlerinin Araştırılması
Nurcan AKTÜRK; Serdar EVREN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 549
PDF 562 Kozmik Işınlar ve Gama Işın Patlamaları
Figen YILMAZ; Ganem GEÇİM; Yasemin KAÇAR; Murat OLUTAŞ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 562
PDF 567 Radyo Atarcalarında Işınım Süreçleri
Yağmur KARAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 567
PDF 580 Pulsarlar (Atarcalar)
Elif YARBASAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 580
PDF 588 Algollerde Salt Parametreler ve Açısal Momentum
Faruk Soydugan; Esin Soydugan; Cafer İbanoğlu; Osman Demircan
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 588
PDF 615 Be Bileşenli Etkileşen Çift Sistem R Ara
Hicran BAKIŞ; Volkan BAKIŞ; Osman DEMİRCAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 615
PDF 629 Hd 10308 Çoklu Sisteminin Tug Yüksek Çözünürlüklü Coude Tayflarının Analizi
Hasan Ak; Nurten Filiz Ak
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 629
PDF 630 Ayrık Çift Yıldızlar İçin Yeni Mutlak Kadir Kalibrasyonları
Esma YAZ; Selçuk BİLİR; Tansel AK; Esin SOYDUGAN; Faruk SOYDUGAN; N. Filiz AK; Zeki EKER; ; Osman DEMİRCAN; Mustafa HELVACI
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 630
PDF 644 Ix Per Sisteminin Yüksek Çözünürlüklü Coude-Echelle Tayflarının Analizi
Filiz Ak; Nurten Ak; Zeki Eker; İbrahim Küçük
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 644
PDF 654 Fotometrik Kütle Oranının Bulunması
Zahide TERZİOĞLU; Yahya DEMİRCAN; Ethem DERMAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 654
PDF 661 Algol Türü Örten Çift Yıldızların Işıkölçüm ve Tayf Gözlemleri
C. İBANOĞLU; S. EVREN; G. TAŞ; Ö. ÇAKIRLI; Z. BOZKURT; M. AFŞAR; E. SİPAHİ; H. A. DAL; O. ÖZDARCAN; D. Z. ÇAMURDAN; M. ÇAMURDAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 661
PDF 689 Scorpıus-Centaurus Oymağındaki Çift ve Çoklu Sistemlerin Özellikleri Örnek
ÇALIŞMA: eta MUSCAE ve V831 CENTAURUS
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 689
PDF 709 Tübitak Ulusal Gözlemevi Tayfsal Sönümleme Eğrisi, G'r'i' Fotometrik Sönümleme ve Aletsel Dönüşüm Katsayıları
H.Gökhan GÖKAY; Birol GÜROL; S.Hande GÜRSOYTRAK; Yahya DEMİRCAN; Ethem DERMAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 709
PDF 714 M67 Kümesinde Seçilmiş Bazı Blue Stragglers’Ların Tayf Türlerinin Belirlenmesi
D.Çoker; G.Gökay; S.H.Gürsoytrak; B.Gürol; E.Derman
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 714
PDF 724 Hgmn Yıldızlarının Temel Parametreleri ve Yayılma Mekanizmasının Bu Parametrelere Bağlılığı
Suzan DOĞAN; Mutlu YILDIZ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 724
PDF 736 Yüksek Galaktik Enlemli Yıldız Alanlarının Sdss Verilerinden Galaktik Model Parametrelerinin Tayini
Selçuk BİLİR; Antonio CABRERA-LAVERS; Salih KARAALİ; Serap AK; Esma YAZ; Martin LOPEZ-CORREDOİRA
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 736
PDF 782 2mass, Sdss ve Bvrı Fotometrik Sistemleri Arasındaki Dönüşüm Formülleri
Serap AK; Selçuk BİLİR; Salih KARAALİ; Antonio CABRERA-LAVERS; Taylor CHONIS; C. Martin GASKELL
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 782
PDF 798 Yeni Belirlenen Açık Kümelerin İlk Kapsamlı Fotometrik İncelemesi
Evrim Kıran; Günay Taş
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 798
PDF 804 Açık Yıldız Kümelerinin Ccd Ubvrı Fotometrisi: Ngc 6631, Be 89, Ru 135, Be 10
İnci Akkaya; Yüksel Karataş; William J. Schuster; Raul Michel; Carlos Chavarria
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 804
PDF 816 Deneb (Alfa Cyg) Yıldızının Tug Coude Echelle Tayflarının Karşılaştırmalı Analizi
Özgür BAŞTÜRK; Selim O. SELAM; Berahitdin ALBAYRAK
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 816
PDF 825 Renkküre Kökenli Çizgi Kesiti Fiti ve Plaj Modeli
Ahmet ERDEM; Edwin BUDDING; Faruk SOYDUGAN; Volkan BAKIŞ; Hicran BAKIŞ; Burcu ÖZKARDEŞ; Derya DOĞRU
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 825
PDF 837 Açısal Momentum Kayıp Mekanizmaları İle Yakın Çift Yıldızların Evrimi
Kadri YAKUT; Belinda KALOMENİ; Chris TOUT; P.Peter EGGLETON
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 837
PDF 842 Zayıf Çizgili T Tauri Yıldızlarının Yüzey Manyetik Aktivitesi
Günay TAŞ; Evrim KIRAN; Çınar BENCAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 842
PDF 853 Genç Yıldızlarda Yüzey Manyetik Aktivitesi ve Evrim İlişkisi
Orkun ÖZDARCAN; Günay TAŞ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 853
PDF 864 Flare Mekanizmalarının Karşılaştırılması Açısından Ad Leo ve Do Cep Flarelerinin İstatistiksel Analizi
Hasan Ali DAL; Serdar EVREN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 864
PDF 875 Güney Yarımküre’Den bir W Uma Türü Sistem: Cn Hydrı
Burcu ÖZKARDEŞ; Ahmet ERDEM; Volkan BAKIŞ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 875
PDF 891 V1191 Cyg: Işık Eğrisi ve Dönem Analizi
Rahşan KALCI; Ethem DERMAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 891
PDF 900 2002 Yılında Rastlanan Uzun Yaşamlı bir Güneş Lekesi
H.H. Esenoğlu
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 900
PDF 908 Rotatıonal Perıods Of Magnetıc Chemıcally Peculıar Stars
Zdenek MIKULASEK; Gabriel SZASZ; Jiri KRTICKA; Juraj ZVERKO; Jozef ZIZNOVSKY; Miloslav ZEJDA; Tomas GRAF
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 908
PDF 921 The Nature Of The Lıght Varıatıons Of Chemıcally Peculıar Stars
Jiri KRTICKA; Zdenek MIKULASEK; Juraj ZVERKO; Jozef ZIZNOVSKY; Pavel ZVERINA
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 921
PDF 928 Perıod Study Of Tw Draconıs
M. ZEJDA; Z. MIKULÁŠEK; M. WOLF
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 928
PDF 929 Eksensel Dönmenin Bazı Delta Scuti Yıldızlarının Salınım Frekansları Üzerine Etkileri
Halil KIRBIYIK
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 929
PDF 930 Algollerde Delta Scuti Türü Zonklamalar
Esin SOYDUGAN; Faruk SOYDUGAN; Cafer İBANOĞLU; Osman DEMİRCAN; ; Tunç ŞENYÜZ Mehmet TÜYSÜZ; Volkan Bakış
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 930
PDF 947 Delta Scutı Yıldızların Modlarının Belirlenmesi
Aslı ELMASLI; Berahitdin ALBAYRAK; Michel BREGER; Barbara CASTANHEIRA; Hideyuki IZUMIURA; Selim O. SELAM; Paul BECK
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 947
PDF 953 Delta Scuti Bileşenli Algol Türü bir Çift Sistem: Ef Herculis
Tunç ŞENYÜZ; Esin SOYDUGAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 953
PDF 966 Gökadamızda Keşfedilen Tür Iı Cepheid Bileşenli İlk Örten Çift Yıldız Sisteminin Işıkölçümü
Esin SİPAHİ; Serdar EVREN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 966
PDF 977 Klasik ve Tekrarlayan Novaların X-Işını Evrimleşmelerinde Son Yıllardaki Yenilikler
Şölen Balman
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 977
PDF 988 Eı Psc Sisteminin Optik ve X-Işın Analizi
Gülnur İKİS GÜN; Fatma GÖK; Metin ALTAN; Aytap SEZER; Ebru AKTEKİN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 988
PDF 1003 Integral Uydusunun Optik Kamerası İle Elde Edilen Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrilerinin Çözümleri
Ali Dönmez; Faruk Soydugan; Ahmet Erdem; Esin Soydugan; Tunç Şenyüz; Çağlar Püsküllü; Mehmet Tüysüz
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1003
PDF 1013 Sw Lac'ın Tug - Tfosc Tayfları
Hakan V. ŞENAVCI; Berahitdin ALBAYRAK; Selim O. SELAM; Cemal AYDIN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1013
PDF 1026 Evrenin İlk Anlarındaki Kuark Gluon Madde
İhsan YILMAZ; Can AKTAŞ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1026
PDF 1049 Aniztopropik Karanlık Enerjinin Varlığında Bazı Evren Modelleri
Can B. Kılınç; Özgür Akarsu
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1049
PDF 1063 N-Boyutlu Uzay Zamanda Karanlık Madde, Karanlık Enerji ve Baryonik Madde Çözümleri
E. Canan GÜNAY DEMİREL; İhsan YILMAZ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1063
PDF 1076 Tübitak Ulusal Gözlemevi - Coude Eşel Tayfları’Nın Tayfsal Karakteristikleri
Kutluay YÜCE; Birol GÜROL; Saul J. ADELMAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1076
PDF 1090 Değen Çift Fu Draconis’In Işık Eğrisi Çözümlemesi
Naci ERKAN; Ahmet ERDEM; Caner ÇİÇEK
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1090
PDF 1101 Yeni bir Küçük Kütleli Örten Çift Yıldız: Nsvs 02502726
Ö. ÇAKIRLI; C. GÜNGÖR; C. İBANOĞLU
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1101
PDF 1117 Türkiye’De Meteorit / Göktaşı Araştırmaları
Mehmet Emin ÖZEL; Ebru ŞENGÜL; Özlem KOCAHAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1117
PDF 1129 15 Vul Yıldızının Tayfsal Analizi: İlk Sonuçlar
Ayşegül F. TEKER; Saul J. ADELMAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1129
PDF 1131 20 Cvn Yıldızının Kimyasal Bolluk Analizi
Tolgahan KILIÇOĞLU; Kutluay YÜCE; Saul J. ADELMAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1131
PDF 1146 Rotse3d Gözlemlerinde Örten Değişen Yıldız Taraması
Ahmet DEVLEN; Varol KESKİN; Kadri YAKUT
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1146
PDF 1157 Asas 25832+0552.4 Örten Çift Yıldız Sisteminin İlk Tayfsal ve Fotometrik Analizi
Yahya DEMİRCAN; Birol GÜROL; Gökhan GÖKAY; Ethem DERMAN; Zahide TERZİOĞLU
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1157
PDF 1170 St Boo ve Rr Leo’Nun Frekans Analizlerinin Ön Sonuçları
Lale Çelik; Fehmi EKMEKÇİ; H.Volkan ŞENAVCI
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1170
PDF 1188 Bazı Ana Kuşak Asteroidlerin Işık Eğrileri ve Işık Eğrilerinden Belirlenen Parametreler
Afşar KABAŞ; İbrahim BULUT; S.Serkan DOĞRU; Tamer AKIN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1188
PDF 1200 Etkin Çift Yıldız Sistemi V772 Her’In 2007 Yılı Ccd Gözlemleri
Neslihan ALAN; Fehmi EKMEKÇİ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1200
PDF 1213 Orta Öğretimde Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Programı ve Uygulaması
Müge ÖZGÖNÜL; A.Talat SAYGAÇ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1213
PDF 1227 Fizik Öğretmenliği Eğitiminde Astronomi Uygulamaları
Zeynep Gürel; Yasemin Doğan
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1227
PDF 1237 Kırşehir Cacabey Gökbilimleri Medresesinde Göksel Küreler
Nihat ARIKAN; Mustafa ÖZDURAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1237
PDF 1250 Kuzey Yarıküredeki Seçilmiş Gezegenimsi Bulutsuların Tfosc İle Tayfsal Gözlemleri
Nazım AKSAKER; Eda SONBAŞ; Murat PARMAKSIZOĞLU
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1250
PDF 1262 Bertotti-Robinson Uzay-Zamanının Enerji- Momentum Dağılımları
Sezgin Aygün; Melis Aygün; İsmail Tarhan; Hüsnü Baysal
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1262
PDF 1268 Typıcal Varıatıons Of The Lıghtcurve Of Novae
M. B. Babayev; A. M. Babayeva; I. Yusifov
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1268
PDF 1269 Be Bileşenli Etkileşen Çift Sistem Hz Cma
Hicran BAKIŞ; Volkan BAKIŞ; Osman DEMİRCAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1269
PDF 1274 Algol-Türü Yakın Çift Sistem V822 Aquıla'nın Ubvr Fotometrisi ve Yüksek Çözünürlüklü Tayfsal Gözlemleri
Volkan BAKIŞ; Hicran BAKIŞ; Faruk SOYDUGAN; Emine KOPARAN; Ahmet ERDEM; Caner ÇİÇEK; Osman DEMİRCAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1274
PDF 1284 Dünya’Da Arkeoastronomi Çalışmaları ve Türkiye’Ye Uygulanması
Gaye Danışan
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1284
PDF 1286 Astrobiyoloji: Yaşamın Serüveni Üzerine bir Deneme
Gaye Danışan
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1286
PDF 1287 17p/Holmes
Naci ERKAN; Osman DEMİRCAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1287
PDF 1288 Proto Galaksi Kümelerinin Morfolojisi
A. Erkurt; H. G. Tektunalı; M. Hüdaverdi; E. N. Ercan
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1288
PDF 1293 Tübitak Ulusal Gözlemevi Tayfsal Sönümleme Eğrisi, G'r'i' Fotometrik Sönümleme ve Aletsel Dönüşüm Katsayıları
H.Gökhan GÖKAY; Birol GÜROL; S.Hande GÜRSOYTRAK; Yahya DEMİRCAN; Ethem DERMAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1293
PDF 1298 Halfa Spektrel Çizgisinde Gözlenen Kromosferik İnce Yapılara Ait Fiziksel Parametreler
Asuman GÜLTEKİN; Nurol AL ERDOĞAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1298
PDF 1303 Uzun, Orta ve Kısa Dönemli Değişimler Gösteren Bazı Be/X-Işın Çift Yıldız Sistemleri
Ü. Kızıloğlu; N. Kızıloğlu; A. Baykal; S.K. Yerli; M. Özbey
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1303
PDF 1308 Kuruluşundan Günümüze İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 1933-2010
H.H. Menteşe; H.H. Esenoğlu
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1308
PDF 1314 Xro 080109: Şok Kırılması Olayı Mı?
Özgecan ÖNAL; A. Talât SAYGAÇ; Murat TAŞ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1314
PDF 1319 Seçilmiş Bazı Sıcak Yıldızların Hst Moröte Tayflarında P Cygni Profilleri
Çağlar PÜSKÜLLÜ; Faruk SOYDUGAN; Jiri Krticka
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1319
PDF 1323 Nemrut Dağındaki Aslan Horoskop
A. Talât SAYGAÇ; Neriman GÜÇHAN ŞAHİN; Suna KABASAKAL
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1323
PDF 1328 Ngc 1342 Kümesinin Mavi Aykırı Yıldızları
Günay Taş; Serdar Evren; Cafer İbanoğlu; Orkun Özdarcan; Hasan Ali Dal; Esin Sipahi; Evrim Kıran
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1328
PDF 1334 Fotometrik Kütle Oranının Bulunması
Zahide TERZİOĞLU; Yahya DEMİRCAN; Ethem DERMAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1334
PDF 1340 Palandöken Dağı’Nın Atmosferik Özellikleri
Cahit YEŞİLYAPRAK; Yusuf ŞAHİN; Sacit ÖZDEMİR; Mustafa HELVACI; Sinan Kaan YERLİ; Bülent GÜÇSAV; Deniz ÇOKER; Emre AYDIN; Burcu AKÇA; Tuba AKKUŞ; Özgür ÖZPOLAT; Hanifi DEMİRCİ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1340
PDF 1345 Ccd Küme Verilerinden Değişen Yıldız Tespiti ve Avı
Cahit YEŞİLYAPRAK; Nazım AKSAKER; Mustafa HELVACI; Bülent GÜÇSAV; Deniz ÇOKER; Emre AYDIN; Ahmet İSKENDER
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1345
PDF 1350 Rotse Iıid Verilerinden Farklı Türden Değişen Yıldızların Belirlenmesi
Cahit YEŞİLYAPRAK; Sinan Kaan YERLİ; Ümit KIZILOĞLU; Bülent GÜÇSAV; Deniz ÇOKER
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1350
PDF 1355 Sistemlerinin Fotometrik Analizleri
Mehmet TANRIVER; Osman DEMİRCAN
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1355
PDF 1384 Gıp/Sn İlişkisinin Bugünkü Sınırları
Ö. ÖNAL; A.T. SAYGAÇ
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1384
PDF 1390 Hubble Uzay Teleskopu Verilerine Görüntü Düzeltmesi 'drızzlıng' Uygulanması
Sinan Aliş; A. Talat Saygaç
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1390
PDF 1395 Abell 2034 Galaksi Kümesinin Yapısal Analizi
M. Bozkurt; M. Hüdaverdi; E. N. Ercan
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1395
PDF 1399 X-Işın Gözlemleri Ile Kozmik-Ağ Modeli Portresi
M. Bozkurt; M. Hüdaverdi; E.N. Ercan
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1399
PDF 1403 Bazı Delta Scuti Yıldızlarının Salınımları Üzerine Eksenel Dönmenin Ikinci Derece Etkisinin Incelenmesi
Gülnur Doğan; Halil Kırbıyık; Nilgün Kızıloğlu
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1403
PDF 1409 Galaksi Kümelerinin Rtt150 Gözlemleri
M. Hüdaverdi; E. N. Ercan; M. Bozkurt; H. Kunieda E. Aktekin; F. Gök
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1409
PDF 1414 Radyo ve X-Işın Gazı Etkileşimleri
M. Hüdaverdi; E. N. Ercan; M. Bozkurt; A. Furuzawa
16. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale, 2008, s. 1414