Ulusal Astronomi Kongreleri (UAK)

| Kitap » 2002

Düzenleme: 2024-01-10 17:06

202x 2022 2024
201x 2010 2012 2015 2016 2018
200x 2000 2002 2004 2006 2008
199x 1990 1992 1994 1996 1999
198x 1984 1986 1988


UAK-2002
PDF 0 Ön Sayfalar
PDF 1 Polarlarda Cyclotron Tayfı
B. Kalomeni; K. Yakut; E.R. Pekünlü
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 1
PDF 7 Değişken Kozmolojik Terimli ve Gravitasyon Sabitli Kozmolojik Modeller
Can Battal Kılınç
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 7
PDF 13 Toplanma Disklerinde Manyetik Dönme Kararsızlığı
Ebru AKBAŞ; E. Rennan PEKÜNLÜ
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 13
PDF 19 Erken Tip Yıldızlarda İç Dönme: Hızlı Dönen Özek
Mutlu Yıldız
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 19
PDF 23 Roche Modeli İçin Yeni bir Yaklaşım
V. Bakış; O. Demircan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 23
PDF 26 Galaksi Model Parametrelerinin Elde Edilmesinde Uygulanan Teknikler
S. Bilir; S. Karaali; G. Gilmore
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 26
PDF 32 Sloan Fotometrisi Yardımı Ile Metal Gradiyenti Tayini
S. Güngör Ak; S. Karaali; S. Bilir; Y. Karataş
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 32
PDF 36 Yeni Galaksi Model Parametreleri
S. Karaali; S. Bilir; G. Gilmore
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 36
PDF 42 Yeni bir Metal Bolluğu Kalibrasyonu
S. Karaali; S. Bilir; Y. Karataş; S. G. Ak
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 42
PDF 48 Yakın Sarmal Gökadalarda Süpernova Kalıntı Adaylarının Optik Bölgede İncelenmesi
M. Uğur Gözükeleş; A. Akyüz; D. Bhattacharya; N. Emrahoğlu; M. E. Özel
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 48
PDF 51 Güneşin Manyetizmasına Genel bir Bakış
Adnan Ökten
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 51
PDF 57 Güneştacı Deliğinde Alfvén Dalgaları
E. R. Pekünlü; Z. Bozkurt; M. Afşar; E. Soydugan; F. Soydugan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 57
PDF 63 Güneştacında O 5+ İyonunun Isıtılması ve İvmelenmesi
E. R. Pekünlü; K. Yakut; H. Şart
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 63
PDF 70 1999 Tam Güneş Tutulması Yeşil Işık Koronası
M. Türker Özkan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 70
PDF 75 23. Güneş Çevrimi Çıkış Kolunda Güneş Etkinliği İndekslerinin Dönemli Değişimleri
Tamer Ataç; Atila Özgüç
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 75
PDF 84 11 Ağustos 1999 Tam Güneş Tutulması Sırasında Kutup Tüycükleri Gözlemleri
T. Özışık; N. Al; A. Ökten
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 84
PDF 90 W Uma Türü Aktif Çift Yıldız: Cn Andromedae
A. Erdem; F. Soydugan; C. Çiçek; O. Demircan; E. Budding
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 90
PDF 101 Kahverengi Cüceler ve H-R Diyagramı
Berahitdin ALBAYRAK; Cemal AYDIN; Dursun KOÇER
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 101
PDF 106 V836 Cygni Örten Çift Yıldız Dizgesinin Fotoelektrik Işıkölçümü
B. Ulaş; Ö. Gülmen
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 106
PDF 114 M Türü Yarı Düzenli Değişen Yıldızlarda Periyot - Renk Bağıntıları
Cahit Yeşilyaprak; Zeki Aslan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 114
PDF 120 T40 Ile Cg Cyg’Nin Ccd Gözlemleri
Ethem DERMAN; Rahşan KALCI; Levent GÜRDEMİR
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 120
PDF 123 Dh Leonis’In Atmosfer Etkinliği ve Üçlü Doğası
Emre Işık; Zeki Aslan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 123
PDF 129 Cepheus Ob3 Üyesi Cw Cep’In Işık Eğrisi Analizi
E. Soydugan; A. Erdem; O. Demircan; F. Soydugan; V. Keskin; C. Çiçek S. Özdemir; İ. Bulut
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 129
PDF 135 İki Kısa Dönemli Rs Cvn Sistemi: Sv Cam ve Xy Uma
Ferhat Fikri ÖZEREN; Osman DEMİRCAN; Gerry DOYLE
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 135
PDF 141 Yeni bir Aktif Çift Yıldız: Mr Delphini
F. Soydugan; A. Erdem; O. Demircan; E. Soydugan; C. Çiçek; S. Özdemir; İ. Bulut; Ö.L. Değirmenci; Z. Bozkurt; K. Yakut
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 141
PDF 147 Rosat Ile Gözlemlenmiş Su Uma Tipi Cüce Novaların X-Işını Tayfsal Analizi
Gülnur İkis Gün
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 147
PDF 150 Lambda Andromedae: Dönem - Parlaklık İlişkisi
Günay Taş
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 150
PDF 154 Klasik Nova Gk Per’In H-Beta Profilinde İlginç bir Yapının Varlığı ve Çözüm Uğraşıları
Hasan H. Esenoğlu; Antonio Bianchini
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 154
PDF 159 Aktif Örten Çift Yıldız Rt Andromedae'nın Işık Eğrilerinin Analizi ve Uzun Dönemli Parlaklık, Dönem Değişimi
K. Yakut; C. İibanoğlu; B. Kalomeni; E. Budding
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 159
PDF 166 Cg Cygnı Örten Çift Yıldızının Uzun Dönemli Parlaklık ve Dönem Değişimi
M. Afşar; C. İbanoğlu
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 166
PDF 172 Su Uma Tipi Cüce Novaların X-Işını Uydu Verilerinin Spektral Analiz Sonuçları ve Diğer Alt Gruplarla Karşılaştırılması
Metin ALTAN; M. Türker ÖZKAN
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 172
PDF 179 Gq Dra Örten Çift Yıldızının İlk Işık Eğrisinin Çözümü
M. Eray Atay; M. Mustafa Keskin; Sinan Aliş
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 179
PDF 184 Geç Tayf Türü O-Agb Yıldızlarının Düşük Yoğunluklu Kırmızı Öte Tayf Analizi
Mustafa Helvacı
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 184
PDF 185 Aw Uma Örten Çiftinin Dönem ve Işık Eğrisi Çözümlemesi
Naci Erkan; Cengiz Sezer
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 185
PDF 194 V566 Ophiuchi Değen Çift Sisteminin Fotometrik Analizi
Ö. L. Değirmenci; Ö. Gülmen; C. Sezer
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 194
PDF 200 V357 Peg Örten Çift Yıldızının Fotometrik Gözlemi ve Çözümlemesi
Sinan ALİŞ; M. Mustafa KESKİN; M. Eray ATAY
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 200
PDF 206 Aktif Çift Yıldızlarda Fotometrik Dönem Değişimleri
Serdar Evren
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 206
PDF 210 Klasik Novaların Kütle Aktarım Oranı –Yörünge Peryodu İlişkisi
A. T. Saygaç; A. Bianchini; H.H. Esenoğlu
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 210
PDF 215 Rx J1643/7+3402 Nova Benzeri Kataklismik Değişenin Ccd Işıkölçümü
Timur Şahin
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 215
PDF 219 Yarı Düzenli Değişen Yıldızların Tug ’Nde Yapılan Radyal Hız Gözlemleri: Ry Cam ’In Radyal Hız Değişimi
Z. Aslan; C. Yeşilyaprak
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 219
PDF 224 U Oph Örten Çift Sisteminde Eksen Dönmesi ve Işık-Zaman Etkisi
Z. Bozkurt; Ö.L. Değirmenci
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 224
PDF 229 Sıradışı X-Işını Pulsarları ve Yumuşak-Gama Yineleyicileri Ile Süpernova Kalıntıları Arasındaki Genetik Bağlar
Aşkın Ankay
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 229
PDF 235 Süpernova Kalıntıları ve Yakın Çevreleri
Aşkın Ankay
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 235
PDF 238 Chandra X-Işını Teleskobuyla 16 Yeni X-Işını Kaynağı Bulunması
Aybüke Küpcü Yoldaş; Şölen Balman
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 238
PDF 243 Galaktik Süpernova Kalıntıları Için Yüzey Parlaklığı ve Çapları Arasındaki Bağıntı
Aytap Sezer
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 243
PDF 243 Süpernova Kalıntılarının ve Onlarla Bağlı olan Noktasal Kaynakların Gözlemsel Verileri ve Uzaklıklarının Analizi
Aytap Sezer
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 243
PDF 244 Magnetar Fenomeni
Efe Yazgan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 244
PDF 249 Sıradışı X-Işını Pulsarları, Yumuşak Gama Yineleyicileri ve Radyo Pulsarlar Madde Aktarımı Yapar Mı?
Efe Yazgan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 249
PDF 252 Gökada'da Elektron Dağılımı ve Pulsar Uzaklıkları
Efe Yazgan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 252
PDF 257 1315 Radyo Pulsarın İstatistik İncelenmesi
Safiye Özkan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 257
PDF 257 Işınım Gücü Fonksiyonu
Safiye Özkan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 257
PDF 258 X-Işın İkilileri, Pulsarlar ve Sn Kalıntıları: Veri Toplama, Düzenleme ve Sunumu
Sinan Kaan Yerli
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 258
PDF 262 Nova Kabularının X-Işını Yayması Mümkün Mü? İki Nova Kabuğunun X-Işını Dalgaboyunda Bulunması: Nova Persei 1901 (Gk Per)
Şölen Balman
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 262
PDF 262 Tug 1.5 M'lik Teleskobu Ile Klasik Novaların Işık Eğrilerinde Periyod Ve
Quazi-Periyod Taraması: RW UMi ve V2275 Cyg
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 262
PDF 264 Kara Delik, Geçici, Düşük Enerjili X-Işını Kaynaklarının Parlama Işık Eğrileri Üzerine
Ünal Ertan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 264
PDF 268 Tug’Nde 2002_ny40 Göktaşının Gözlemleri
Z. Aslan; I. Khamitov; I. Bikmaev; A. Galeev
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 268
PDF 273 Erciyes Üniversitesi Radyo Teleskobu Ert-5: Radyo Interferometre
İbrahim Küçük; İsmail Yusifov; M.Emin Özel
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 273
PDF 278 Tug'da Yapılan Kütleçekimsel Mercek Gözlemleri
I. Khamitov; Z. Aslan; ; I. Bikmaev; N. Sakhibullin; O. Gölbaşı
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 278
PDF 281 Rotse Iıi-C: Tug'da Kurulacak Gıp Optik Araştırma Teleskobu
Özel Mehmet Emin; A.T.Saygaç; T.Güver; H.H.Esenoğlu; Ü. Kızıloğlu; Z. Aslan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 281
PDF 282 Tübitak Ulusal Gözlemevi’Ne (Tug) Kurulacak olan Fabry-Perot Tayfölçeri
Muhittin ŞAHAN; İlhami YEĞİNGİL; Meltem AKYILMAZ; Nazım AKSAKER; Nuri EMRAHOĞLU
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 282
PDF 288 Yıldız Popülasyonu Modelleri İçin Yıldız Tayfı Kütüphanelerinin Güncellenmesi: Atmosferik Parametrelerin Belirlenmesi
Selim O. SELAM; Reynier F. PELETIER
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 288
PDF 296 Tübitak Ulusal Gözlemevi’Nde S-Dımm Ile Gündüz Görüş Gözlemleri
Tuncay ÖZIŞIK; Tansel AK
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 296
PDF 302 Tfosc - Tug Sönük Nesne Tayfölçer ve Kamerası
Z. Aslan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 302
PDF 303 Ortaçağ İslâm Astronomisinde Küre Katmanları Sistemi ve Gökyüzü Hareketlerin Fiziksel İzahı
Yavuz Unat
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 303
PDF 312 Mikromercek Etkisinin Astrofizikteki Kullanım Alanları
Can Buğra Girgin
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 312
PDF 318 Manyetik Akı Tüpleri
Burcu Beygu
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 318
PDF 322 Ccd’Lerin Yapısı ve İşleyişi
Burcu Parmak; Sena Çelik
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 322
PDF 323 Manyetik Yeniden Birleşme
Dicle Zengin; E. Rennan Pekünlü; Esra Tığrak
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 323
PDF 329 Yıldızlararası Molekül Bulutlarının Çöküşü
Esra Tığrak; Dicle Zengin; E. Rennan Pekünlü
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 329
PDF 330 Barnes Evans Bağıntısı ve Uygulamaları
H. Güneş Akçay
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 330
PDF 331 Türkiye’De Gökbilimin Geleceği Üzerine
Mehmet Mustafa Keskin; Mehmet Eray Atay
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 331
PDF 335 Buzun Altındaki Yeni Dünya?
Nilda Oklay; İmir Kalkancı; A.Talat Saygaç; Richard Greenberg
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 335
PDF 339 Plazma Evren Modeli Ile Big Bang’In A Priori ve A Posteriori Karşılaştırılmaları
Özgür Akarsu; Tuncay Doğan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 339
PDF 345 W-R Bileşenli Çift Yıldızların Moröte Değişkenliği
Şebnem Sezen
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 345
PDF 351 Düşük Kütleli X-Işın Çiftlerinin İstatistiği
Tolga Güver
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 351
PDF 357 Sv Cam, V836 Cyg ve Uv Leo Sistemlerinin Dönem Değişimleri
Aslı Elmaslı; Berahitdin Albayrak
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 357
PDF 358 Kromosferdeki Isıtma Mekanizmaları
Asuman Gültekin
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 358
PDF 359 Karanlık Madde
Buket Baş; Can Battal Kılınç
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 359
PDF 360 Fotosferik Manyetizma
Burcu Beygu
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 360
PDF 361 Oo Aql Xy Leo Çift Yıldızlarının Dönem Değişimleri
Cem Çetintaş; Berahitdin Albayrak
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 361
PDF 362 V2150 Cyg ve Ou Ser Yıldızlarının Işık Eğrileri
C. Yeşilyaprak
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 362
PDF 363 V338 Peg Yıldızının Işık Eğrisi
C. Yeşilyaprak
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 363
PDF 364 Kataklismik Değişen Yıldızlarda Disk Rüzgarları
Cem Uluyazı
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 364
PDF 365 Evrimlerinin Sonunda Nötron Yıldızı Doğuran Anakol Yıldızlarının Kütlesinin Alt Limiti
Ebru Aktekin
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 365
PDF 366 Ultra Rapid Rotator: Lo Pegasi
Hasan Ali Dal; Günay Taş; Serdar Evren
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 366
PDF 367 V1719 Cyg = Hd 200925
Hicran Şart
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 367
PDF 368 Ux Her, Tx Her ve Yy Eri Sistemlerinin Dönem Değişimleri
Hakan Volkan Şenavcı; Berahitdin Albayrak
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 368
PDF 369 Radyo Astronomi ve Radyo Emisyon Kaynakları
İnci Akkaya; İbrahim Küçük
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 369
PDF 370 Tug’Nde Astronomik Görüş İstatistiği
Murat PARMAKSIZOĞLU; Zeki ASLAN; Irek KHAMİTOV; Kadir ULUÇ
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 370
PDF 371 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Astrofizik Gözlemevi Ccd Gözlemleri
M. Zejda; V. Bakış; O. Demircan; S. Özdemir; A. Erdem; C. Çiçek; A. Bulut; A. Kabaş; İ. Bulut; M. Tüysüz
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 371
PDF 372 Kromosferik H_alfa Yapılarının İki-Boyutlu Speckle Spektroskopisi
N. Al; J. Hirzberger; F. Kneer; T. Özışık
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 372
PDF 373 Ar Aur ve Tz Boo Sistemlerinin Dönem Değişimleri
Ozan Aksu; Berahitdin Albayrak
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 373
PDF 374 Datsap (Data Selection And Analysis Program)
Osman Bilen; Cahit Yeşilyaprak; Zeki Aslan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 374
PDF 375 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Astrofizik Gözlemevi Meteoroloji Kayıtları
Osman Demircan; Sacit Özdemir; Volkan Bakış; Afşar Kabaş
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 375
PDF 376 Tug Ccd'li Astrolabı Güneş Gözlemleri
Orhan Gölbaşı; Hüseyin Kılıç; Femand Chollet
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 376
PDF 377 Bilimsel Yazılım Kullanımı ve Üretiminde Metodoloji Geliştirme I: Türkiye'de Astronomi Alanında Yazılım Kullanma/Geliştirme Eğiliminin Belirlenmesi
Sevinç Gülseçen
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 377
PDF 378 Uydu İletişim Sistemleri
Şeyma Çalışkan; İbrahim Küçük
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 378
PDF 379 Türkiye'de Astronomi Eğitiminin Yaygınlaştırılması Için Yapılan Çalışmalar
A. Talat Saygaç; Dursun Koçer
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 379
PDF 380 Örten Çiftlerin Işık Ölçümü
Timur Şahin; Cahit Yeşilyaprak; U. Serdar Özer; Osman Bilen; Zeki Aslan
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 380
PDF 381 Deneb ve 6 Cas'ın Moröte Çizgi Tanısı
Taner Tanrıverdi; Fehmi Ekmekçi
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 381
PDF 382 Kromosferik İnce Yapıların Dinamiği
Z. Funda Bostancı
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 382
PDF 383 Pulsarların ve Elektron Yoğunluğunun Galaktik Dağılımının Yeniden İncelenmesi
İsmail YUSİFOV; İbrahim KÜÇÜK
13. Ulusal Astronomi Kongresi, Antalya, 2002, s. 383