Ulusal Astronomi Kongreleri (UAK)

| Kitap » 2004

Düzenleme: 2024-01-10 17:07

202x 2022 2024
201x 2010 2012 2015 2016 2018
200x 2000 2002 2004 2006 2008
199x 1990 1992 1994 1996 1999
198x 1984 1986 1988


UAK-2004
PDF 0 Ön Sayfalar
PDF 20 Güneş Için Bulut Fakula Modelleri
Zeki Eker
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 20
PDF 27 Beyaz Işık Gözlemlerine Spekl Yönteminin Uygulanması
Asuman Gültekin; Adnan Ökten
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 27
PDF 31 Güneş’In Kromosfer Tabakasında Halfa Spektrel Çizgisinde Gözlenen İnce Yapıların Özellikleri
Nurol Al; Zahide Funda Bostancı
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 31
PDF 36 23. Güneş Çevrimi Etkinliğine Genel Bakış
Tamer Ataç; Atila Özgüç; Engin Sözen; Hülya Yeşilyaprak
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 36
PDF 44 Fotosferik Hareketlerin Tayfsal Yansımaları
Mevlana Başal
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 44
PDF 50 Yıldız Astrofiziğine Yeni bir Kavram Önerisi - Etkin Kütle
Mutlu Yıldız
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 50
PDF 54 Lo Pegasi’Nin Yüzey Özelliklerindeki Hızlı Değişimler
Hasan Ali Dal; Günay Taş; Serdar Evren; Esin Sipahi
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 54
PDF 58 V2109 Cyg Yıldızının Salınım Özellikleri
Nesibe Özel; Halil Kırbıyık; R. Civelek; N. Kızıloglu
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 58
PDF 62 Yarı Düzenli Değişen (Sr) Yıldızların Periyot - Parlaklık Bağıntıları ve Eğim - Dalgaboyu Bağıntısı
Cahit Yeşilyaprak; Zeki Aslan
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 62
PDF 68 Küçük Kütleli Yıldızların Sentetik Renk-Kadir Diyagramı ve Dönüşüm Tablolarının Etkinliği
İnci Akkaya; İbrahim KÜÇÜK
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 68
PDF 72 Atarcaların Sentetik Işınım Gücü Fonksiyonu
İ. Yusifov; İ. Küçük
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 72
PDF 78 Güneş Zonklamaları ve Manyetik Alanın Zonklama Frekanslarına Etkisi
Hüseyin Çavuş; Aysel İbrahim Karafistan
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 78
PDF 83 Deneb’In Tayf Atlası
Berahitdin Albayrak; Austin F. Gulliver; Saul J. Adelman; Cemal Aydın; Dursun Koçer
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 83
PDF 87 Geç B/Erken A Tayf Türü Süperdev Yıldızlarından 4 Lacertae ve Nu Cephei’Nin Tayfsal Analizleri
Kutluay Yüce
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 87
PDF 92 95 Leo (A3v) Yıldızının Tayfsal Analizi
Ayşegül Teker; Dursun Koçer; Saul J. Adelman
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 92
PDF 97 Cumhuriyet Dönemi’Nde Astronomi Çalışmaları
Yavuz Unat; İnan Kalaycıoğulları
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 97
PDF 125 Evrenin Oluşumu Ile İlgili Düşünce Modellerinin Araştırılması
Zeynep Gürel
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 125
PDF 130 Kopernik Kuramı’Nın Türkiye’Deki Yansımaları
İnan Kalaycıoğulları; Yavuz Unat
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 130
PDF 141 1933 - 2003 Arası Türkiye'de Astronominin Gelişimi
M. Türker ÖZKAN
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 141
PDF 146 Aktif Kromosferli Ayrık Çift Yıldızların Kinematiği ve Çift Yıldız Evriminde Peryot Azalmasının Delilleri
Yüksel Karataş; Selçuk Bilir; Zeki Eker; Osman Demircan
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 146
PDF 156 W Uma Yıldızlarının Kinematiği ve İki Oluşum Senaryosu
Selçuk Bilir; Yüksel Karataş; Osman Demircan; Zeki Eker
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 156
PDF 162 Galaksi Merkezine Zıt Doğrultuda Galaktik Model Parametreleri
Serap Ak; Selçuk Bilir; Salih Karaali; Yüksel Karataş
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 162
PDF 167 Seyfert Galaksileri’Nin Merkezi Bölgeleri
Uğur İlter; Reynier F.Peletier; Cemal Aydın
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 167
PDF 172 Astrofizikte Çözülmemiş Temel Problemlerden G ve Λ’Nın Değişimi
Özgür Akarsu; Can Battal Kılınç
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 172
PDF 178 Sloan Fotometrisine Ait Yeni Dönüşüm Formülleri ve Geliştirilmiş Metallilik Kalibrasyonu Ile Fotometrik Paralaks Denklemleri
Salih Karaali; Selçuk Bilir ve Sabiha Tunçel
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 178
PDF 183 Tübitak Ulusal Gözlemevi’Nde S-Dımm Ile Gündüz Görüş Gözlemleri : Sonuçlar
Tansel AK; Tuncay ÖZIŞIK
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 183
PDF 188 Defpos Kullanılarak Galaktik ve Atmosferik Balmer-Alfa Işınımının Ölçülmesi
Muhittin Şahan; İlhami Yeğingil; Nazım Aksaker; Meltem Akyılmaz
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 188
PDF 193 Tug Rtt150 Teleskopu Ile Yakın Sarmal Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının Araştırılması
Aysun Akyüz; M.Uğur Gözükeleş; Şölen Balman; Dipen Bhattacharya; Nuri Emrahoğlu; Mehmet E. Özel
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 193
PDF 198 Yer’E Yakın Yörünge Uyduları ve Bilsat
Ayşe İnalöz; Halil Kırbıyık; Murat Aşkar
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 198
PDF 205 Defpos Verilerinin Parlaklık Ayarlaması
Nazım Aksaker; İlhami Yeğingil; Muhittin Sahan
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 205
PDF 210 Ankara Üniversitesi Gözlemevi'nde Yürütülen Etkinlikler
Funda Kaya; M. Fatih Engin; Serdal Kösemen; Tuğba Tunç; Arzu Kara; Selim O. Selam; Berahitdin Albayrak
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 210
PDF 213 Tug’Da Son Gelişmeler
Zeki Aslan; Ümit Kızıloğlu; Ilfan Bikmaev; Varol Keskin; Selim Selam; Irek Khamitov; Murat Koçak; Tuncay Özışık; Zeynel Tunca
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 213
PDF 217 Tug-Tübitak Ulusal Gözlemevi Rtt-150 Teleskobu Kubbesinin Otomasyonu
Varol Keskin; Murat Koçak; Selim O. Selam
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 217
PDF 220 Tug - Tübitak Ulusal Gözlemevi Meteoroloji Sistemi
Murat Koçak; Selim O. Selam; Varol Keskin
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 220
PDF 224 Tug Gözlem Koşulları İstatistiği
Zeki Aslan; Murat Parmaksızoğlu; Varol Keskin; Selim O. Selam; Cahit Yeşilyaprak; Timur Şahin; İrek Khamitov; Tuncay Özışık
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 224
PDF 228 Tug Rtt-150 Coudé Echelle Tayfçekeri Ile Yapılan Deneme Gözlemleri
Emre Işık; Ilfan Bikmaev; Zeki Aslan
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 228
PDF 234 Aktif Çift Yıldızlar
Serdar Evren
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 234
PDF 243 Hıpparcos Keşfi W Uma Türü Değen Çiftlerin Anahtar Parametreleri
Selim O. SELAM
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 243
PDF 249 V776 Cas ve V842 Her Değen Çift Yıldızlarının Işık Eğrisi Analizi
Hakan Volkan ŞENAVCI; Mesut YILMAZ; İbrahim ÖZAVCI; Ozan AKSU; Cem ÇETİNTAŞ; Aslı ELMASLI; Arzu KARA; Taner TANRIVERDİ; Berahitdin ALBAYRAK; Selim Osman SELAM
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 249
PDF 254 Ar Aur ve Uv Leo Çift Sistemlerinin Dönem Değişimi
Aslı ELMASLI; İbrahim ÖZAVCI; Taner TANRIVERDİ; Arzu KARA; Mesut YILMAZ; Hakan Volkan ŞENAVCI; Ozan AKSU; Cem ÇETİNTAŞ; Tansel AK; Selim Osman SELAM; Berahitdin ALBAYRAK
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 254
PDF 259 Nn Vir ve V351 Peg’In Fotometrik Analizi
Mesut YILMAZ; Taner TANRIVERDİ; Cem ÇETİNTAŞ; Hakan Volkan ŞENAVCI; Ozan AKSU; Arzu KARA; Aslı ELMASLI; İbrahim ÖZAVCI; Berahitdin ALBAYRAK; Selim Osman SELAM
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 259
PDF 264 Lo Andromedae: İlk Işık ve Dönem Analizi
Birol Gürol ve Zekeriya Müyesseroğlu
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 264
PDF 269 Sw Lac’In Üç Yıllık Işık Eğrisi Değişimi
T. Tanrıverdi; C. Çetintaş; H.V. Şenavcı; A. Kara; O. Aksu; İ. Özavcı; A. Elmaslı; M. Yılmaz; O. S.Selame B. Albayrak
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 269
PDF 274 Ee Cet Değen Dizgesinin Salt Öğeleri
C. Muzaffer ÇAMURDAN; Cafer İBANOĞLU
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 274
PDF 279 Ck Bootes’In 29 Yıllık Öyküsü
Rahşan Kalcı; Ethem Derman
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 279
PDF 285 Çoklu Sistem Xy Leonis’In Astrometrik Çözümü
Volkan Bakış; Ahmet Erdem; Osman Demircan; Edwin Budding; Hicran BAKIŞ
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 285
PDF 288 Aşırı-Değen Çift Yıldız V829 Hercules
Ahmet ERDEM; Burcu ÖZKARDEŞ
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 288
PDF 294 Geri Tür Değen Dizgeler: Xy Leo A, V2388 Oph ve V781 Tau
K. Yakut; Ö. L. Değirmenci
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 294
PDF 299 Değen Dizgelerin Parametreleri Arasındaki İlişkiler
Dicle ZENGİN; Cafer İBANOĞLU
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 299
PDF 305 Örten Çift Yıldız V401 Lacertae’Nın Işık Eğrisi ve Eksen Dönmesi Analizi
İbrahim BULUT; Osman DEMİRCAN
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 305
PDF 309 Dm Uma Lekesiz Parlaklığına Mı Ulaştı?
Günay TAŞ; Serdar EVREN
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 309
PDF 315 Beta Cephei Türü Değişen Bw Vul Yıldızının Işıkölçümü
Ceren ULUSOY; Can AKAN
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 315
PDF 320 V471 Tauri’Nin Otuz Yıllık Gözlemleri
Cafer İbanoğlu; Ömür Çakırlı; Serdar Evren; Günay Taş
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 320
PDF 324 Sıcak Altcüce Bileşenli Ff Aquari’Nin 2002-2003 Ubvr Işıkölçümü
Esin Sipahi; Serdar Evren; Günay Taş; Cafer İbanoğlu
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 324
PDF 329 Am Leo ve Tx Her Çift Sistemlerinin Dönem Değişimi
İbrahim ÖZAVCI; Aslı ELMASLI; Ozan AKSU; Mesut YILMAZ; Cem ÇETİNTAŞ; Hakan Volkan ŞENAVCI; Taner TANRIVERDİ; Arzu KARA; Tansel AK; Selim O. SELAM; Berahitdin ALBAYRAK
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 329
PDF 333 Toplanma Disklerinde Manyetik-Dönme Kararsızlığı Üzerindeki Sonlu Larmor Yarıçapı Etkisi
Ebru AKBAŞ; E. Rennan PEKÜNLÜ
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 333
PDF 337 Yy Gem Çift Yıldız Dizgesinin Fotoelektrik Işıkölçümü ve Flare Davranışı
Esra Tığrak; Serdar Evren; Günay Taş
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 337
PDF 341 Eksen Dönme Döneminin Tahmini İçin Gözlemsel bir İlişki
Ömer L. Değirmenci; Zeynep Bozkurt
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 341
PDF 347 Hs Her Örten Çift Sisteminin Ubv Işıkölçümü ve Dönem Analizi
Zeynep Bozkurt; Ömer Lütfi Değirmenci
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 347
PDF 352 Am Herculis Sisteminde Flickering
Belinda Kalomeni; E. Rennan Pekünlü; Kadri Yakut
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 352
PDF 357 Z Cam Türü Cüce Novalarda Görülen Duraksamalar ve Özellikleri
Sinan Aliş
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 357
PDF 362 U Gem’In Yığılma Diski Özellikleri
Cem Uluyazı; Tolga Güver; Türker Özkan
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 362
PDF 367 Xte 1908+094 Adlı Kara Delik Adayı Sistemin X-Işını Tayf ve Zamanlama Özellikleri
Ersin Göğüş; Mark Finger; Chryssa Kouveliotou; Peter Woods; Sandeep Patel
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 367
PDF 372 Klasik Nova Xx Tau’Nun Zarf Gözlemleri
Hasan H. Esenoğlu; Şölen Balman; A. Talat Saygaç; Tansel Ak; Murat Parmaksızoğlu
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 372
PDF 377 Rotse Iıid Teleskobu
E. Göğüş; T. Güver; Ü. Kızıloğlu
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 377
PDF 378 Bb Peg Sisteminin Dönem ve Işık Eğrisi Analizi
C. Çetintaş; H.V. Şenavcı; A. Elmaslı; T. Tanrıverdi; T. Tunç; M. Yılmaz; İ. Özavcı; A. Kara; O. Aksu; B. Albayrak; S.O. Selam
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 378
PDF 381 Ux Her ve Co Lac Çift Sistemlerinin Dönem Değişimi
Ozan AKSU; Arzu KARA; Mesut YILMAZ; İbrahim ÖZAVCI; Taner TANRIVERDİ; Aslı ELMASLI; Cem ÇETİNTAŞ; Hakan Volkan ŞENAVCI; Selim O. SELAM; Berahitdin ALBAYRAK
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 381
PDF 385 Ux Ari’Nin 1991-1994 Fotometrik Gözlemleri
Fehmi EKMEKÇİ; Ferhat Fikri ÖZEREN
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 385
PDF 390 Ab Dra, Bc Uma ve Yy Dra Cüce Novalarının X-Işın Uydu Verilerinin Analizi
Işıl ERDEVE
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 390
PDF 394 Epsilon Orionis Süperdev Yıldızının Moröte Çizgi Tanısı
Serdar KOÇAK; İ.Ethem DERMAN
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 394
PDF 399 2006 Güneş Tutulmasında Kozmik Işın Şiddet Değişimi
Melek YILMAZ; Gülçin KANDEMİR
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 399
PDF 402 Hs Herculis Örten Çift Yıldızının Dönem Analizi
Tolga Çolak; Zekeriya Müyesseroğlu
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 402
PDF 406 V1123 Tau’Nun Çok Renk Işıkölçümü ve Işık Eğrisi Analizi
Orkun Özdarcan; A. Türker Topçu; Serdar Evren; Günay Taş
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 406
PDF 410 Venüs Geçişi
İmir Kalkancı; Nilda Oklay; Adnan Ökten
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 410
PDF 414 Rw Tauri’Nin Işık Eğrileri ve Analizi
Serhan Yiğen; Serdar Evren
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 414
PDF 419 Nsv 10892'nin Çok Renk Işıkölçümü ve Işık Eğrisi Analizi
Can GÜNGÖR; Sena ÇELIK; Günay TAŞ; Serdar EVREN
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 419
PDF 424 Mira Cet’In Işık Eğrisi Analizi
Deniz Birol Gökçe
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 424
PDF 429 Cf Tau Çift Yıldızının Dönem Değişimi
Arzu KARA; Ozan AKSU; Taner TANRIVERDİ; Cem ÇETİNTAŞ; Hakan V. ŞENAVCI; Mesut YILMAZ; İbrahim ÖZAVCI; Aslı ELMASLI; Tansel AK; Berahitdin ALBAYRAK; Selim O. SELAM
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 429
PDF 431 Kırmızıya Kaymalar ve Evrenin Genişlemesi
Yılmaz Emrem
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 431
PDF 437 Mars Gözlemi ve Sonuçları
Metin ALTAN; Can AYDAY; Hasan ESENOĞLU; Uğur AVDAN; Muammer TÜN; Murat KOLA; Erman AYDAY; Ferah ÖZTÜRK; Selmin AYDAY; Hülya GÜVEN; Mehmet YILDIZ
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 437
PDF 442 Güneş Gözlemlerinde 2-Boyutlu Spektroskopik Verilere Spekl Rekonstrüksiyon Yönteminin Uygulanması
Zahide Funda Bostancı; Nurol Al
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 442
PDF 443 1.3 ve 1.5 Msun Kütleli Zonklayan Yıldızların Kuramsal Evrim Modelleri
Şeyma ÇALIŞKAN; İbrahim KÜÇÜK
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 443
PDF 449 Ccd İle Bölgesel Gökyüzü Parlaklığı Ölçümleri Üzerine bir Deneme
Hasan H. Esenoğlu
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 449
PDF 453 Astronomi ve Uzay Bilimleri Alanında Bilişimli Türkçe Konu Başlıkları: Makale Temelli Kişisel Kütüphaneye bir Uygulama Denemesi
Hasan H. Esenoğlu; Ahmet Ş. Mutluoğlu
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 453
PDF 459 1rxs J105010 Rosat Kaynağinin Fotometrik İncelenmesi
Fatma Gök; Şölen Balman; Ebru Aktekin
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 459
PDF 463 Hubble Uzay Teleskopu Ile Alınan Tayfların İndirgenmesi
H.Gökhan GÖKAY; İ.Ethem DERMAN
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 463
PDF 466 Türkiye’De Bilim Gazeteciliği ve Amatörlere Yönelik bir Gökbilim Dergisi
Özgür GÜLTEKİN
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 466
PDF 471 Mhd Dalgalarının Güneştacını Isıtma ve Güneş Rüzgarını İvmelendirmedeki Rolü
Özgür GÜLTEKİN
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 471
PDF 476 Güneştacı Deliğinin Manyetik Ses Dalgalarıyla Isıtılması
Mehmet Mustafa Keskin; Esat Rennan Pekünlü
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 476
PDF 481 2006: Gün Ortasında Karanlık...
Nilda Oklay; İmir Kalkancı
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 481
PDF 484 Uv Lyncis Sisteminin Dönem Problemi
Nalan Özbek; Gonca Salman; Birol Gürol
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 484
PDF 488 Tug-Dımm: Tug Yerleşkesi Bağımsız Görüş Sistemi.
Tuncay ÖZIŞIK; TANSEL AK
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 488
PDF 491 Gezegensel Halkalar
Özgecan Önal; A. Talat Saygaç
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 491
PDF 496 Yarı Düzenli Değişen Yıldızların (Sr) Uzun ve Kısa Dönemli Işık Değişimleri Ile Periyot Analizleri
Timur ŞAHİN; Cahit YEŞİLYAPRAK; Zeki ASLAN
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 496
PDF 498 Sıradışı Delta Scuti Türü Değişen: V2129 Cyg
Timur ŞAHİN; Cahit YEŞİLYAPRAK
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 498
PDF 500 Eq Tauri Örten Çift Sisteminin Dönem Analizi
Gonca Salman; Nalan Özbek; Zekeriya Müyesseroğlu
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 500
PDF 503 Gama Işın Patlamaları
Eda SONBAŞ; Aysun AKYÜZ
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 503
PDF 508 Doppler Görüntüleme Tekniği
Sinem ŞAŞMAZ; A. Emre GÜNEŞER
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 508
PDF 512 Rw Tauri’Nin Işık Eğrileri ve Analizi
Serhan Yiğen; Serdar Evren
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 512
PDF 516 Radyo Emisyon Kaynakları
T. Özçamdallı; İ. Küçük
14. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2004, s. 516