Ulusal Astronomi Kongreleri (UAK)

| Kitap » 1988

Düzenleme: 2024-01-10 17:07

202x 2022 2024
201x 2010 2012 2015 2016 2018
200x 2000 2002 2004 2006 2008
199x 1990 1992 1994 1996 1999
198x 1984 1986 1988


UAK-1988
PDF 0 Ön Sayfalar
PDF 1 Nükleo Sentez
Dilhan Eryurt
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 1
PDF 3 A Türü Üst Devler ve Sorunları
Cemal Aydın
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 3
PDF 31 Galaktik Dönme Eğrisi ve Güneşin Uzay Hızı
Zeki Aslan
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 31
PDF 47 Lineer Olmayan Diferensiyel Denklemler ve Kararlılık
Cevat Kart
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 47
PDF 61 Kopernik'e Kadar Astronomi Tarihine Genel bir Bakış
Kamuran Avcıoğlu
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 61
PDF 89 Relativistik Evren Modelleri
İlhami Yavuz
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 89
PDF 99 Vv Cephei'nin Morötesi Tayfının İncelenmesi
Semanur Engin; Nihal Yılmaz
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 99
PDF 111 Omicron Pegasi Özel Yıldızının Atmosfer Analizi
Dursun Koçer; Çetin Bolcal; N. Sağlamsaatçi
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 111
PDF 121 Geliştirilmiş Rgu Fotometrisi
Salih Karaali
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 121
PDF 133 Kappa Cas (B1 Ia) Yıldızı Doğrultusunda Yıldızlararası Maddenin Kolon Yoğunlukları
H. Hüseyin Menteşe
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 133
PDF 147 20. ve 21. Güneş Çevrimleri Süresince Flare Index'in Peryodik Davranışları
Atila Özgüç; Tamer Ataç
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 147
PDF 161 Güneş Leke Çevrimi Süresince Aktivitenin Yer Değiştirmesi
Adnan Ökten
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 161
PDF 185 Danjon Astrolabı Ile Yıldız ve Güneş Gözlemleri
Orhan Gölbaşı
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 185
PDF 201 Jeodezi ve Konum Astronomisi
Onur Gürkan
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 201
PDF 203 Küçük Kütleli Yıldızlarla İlgili Kuramsal ve Gözlemsel Veriler
İbrahim Küçük; Dilhan Eryurt-Ezer
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 203
PDF 211 5 M_sun Kütleli H-He Yıldızında Radyal Tireşimler
Halil Kırbıyık
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 211
PDF 219 Rs Cvn Türü Ux Arietis Çift Yıldız Sisteminin Iue Gözlemleri
Fehmi Ekmekçi; Cemal Aydın
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 219
PDF 233 Vw Hydri ve Cn Orionis Katalismik Değişen Yıldızlarının Spektroskopik Gözlemleri
A. Talat Saygaç
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 233
PDF 261 Kataklismik Çift Yıldızlarda Beyaz Cücelerin Kütleleri Üzerine
M. Türker Özkan
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 261
PDF 277 Monte-Carlo Ile Peryodik X-Işın Kaynaklarının A-Kubbesi Verilerinde Araştırılması
Faruk Tokdemir
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 277
PDF 287 Epsilon Aur Örten Çiftinin Fotometrik Analizi
Ayvur Akalın
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 287
PDF 301 Go Cygni Örten Çift Yıldızının Fotometrik Analizi
Cengiz Sezer; Ömür Gülmen; Necdet Güdür
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 301
PDF 309 V456 Oph Örten Çift Yıldızının Fotometrik Analizi
Selim Selam; Osman Demircan
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 309
PDF 323 Rs Vul (Hd 180939) Örten Çift Yıldızının Fotometrik Analizi
Zekeriya Müyesseroğlu; Varol Keskin; Osman Demircan
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 323
PDF 333 Çift Yıldızlarda Yığılım Disklerinin Fotometrik Tutulma Etkisi
Osman Demircan
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 333
PDF 351 Hr 7275 Yıldızının H Alfa Spektroskopisi
Zeki Eker
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 351
PDF 362 Uv Psc Çift Yıldızının Fotometrik Gözlemleri
İ. Ethem Dermen; Zeki Aslan; Cemal Aydın
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 362
PDF 371 Uv Psc'de Dalga Göçü
M. Can Akan
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 371
PDF 383 Iı Peg'in Işık Eğrilerinde Genlik Değişimi
Serdar Evren
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 383
PDF 393 Beyaz Cüce Bileşenli V471 Tauri'nin Işıkölçümü
Cafer İbanoğlu
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 393
PDF 405 Hr 1362'nin Fotometrik Dönemi
Ferhat Fikri Özeren; İ. Ethem Derman; Osman Demircan
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 405
PDF 417 Delta Delphini Yıldızının Fotometrik Gözlemi
Bülent Uyanıker
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 417
PDF 423 Genel Relativite Teorisinin Deneysel Yeni Testleri
Can Battal
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 423
PDF 431 Türkiye'de 1975 Sonrası Astronomi Çalışmaları I: Bilimsel Araştırma
Osman Demircan
6. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 1988, s. 431