Ulusal Astronomi Kongreleri (UAK)

| Kitap » 2018

Düzenleme: 2024-01-10 17:17

202x 2022 2024
201x 2010 2012 2015 2016 2018
200x 2000 2002 2004 2006 2008
199x 1990 1992 1994 1996 1999
198x 1984 1986 1988


UAK-2018
PDF 0 Ön Sayfalar
PDF 445 Ülkemizde Uydu ve Uzay Teknolojileri Alanında Faaliyetler ve Türkiye Uzay Ajansı Kurulum Çalışmaları
Ali Baygeldi
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 445
PDF 449 Türkiye-Rusya İşbirliği ile Yapılacak Uydu Gözlemleri ve Gelecek Çalışmalar
Tolga Güver
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 449
PDF 451 Koronal Kütle Atımlarından Oluşan Şok Dalgalarının İncelenmesi
Hüseyin Çavuş
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 451
PDF 453 Güneş Parlamalarında Yarı-Periyodik Salınımların X-ışınlarında Araştırılması
Hasret Atasoy
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 453
PDF 455 24. Güneş Leke Aktivite Çevriminin Karakteristik Özellikleri
Adnan Ökten v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 455
PDF 457 Koronal Kütle Atımları ile Güneş Aktivitesi ve Auroral Aktivitenin İncelenmesi
Havva Aksaç
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 457
PDF 459 Güneş'in Fraunhofer Spektrumundaki 5434.534Å FeI ve 6301.508Å FeI Çizgilerinin Merkez-Kenar Değişimlerinin İncelenmesi
Adnan Ökten v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 459
PDF 461 Güneş Lekelerinin Manyetik Sınıflandırması ve Zürih Sınıflandırması Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Ahmet Burak Karslıoğlu v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 461
PDF 465 İklim Üzerinde Güneş Lekelerinin Rolü
Nuri Emrahoğlu
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 465
PDF 467 Derin Örtülmeli Gaia14aae Kataklismik Değişen Yıldızı
Almaz Galeev v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 467
PDF 471 KIC6670812 Örten Değişen Sisteminin Mutlak Parametrelerinin Elde Edilmesi ve Yüzey Parlaklık Dağılımının Modellenmesi
Engin Bahar v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 471
PDF 473 V444 Cyg Örten Wolf-Rayet Çift Sistemi
İbrahim Aköz v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 473
PDF 475 KIC3347485 Çoklu Sisteminin Fotometrik Analizi
Derviş Ersin Tokbay v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 475
PDF 477 Aktif Yıldızların Uzun Süreli Işıkölçümü
Fatma Uyanık v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 477
PDF 479 Bazı Değen Çift Yıldızların Modellenmesi
Mümin Güneş v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 479
PDF 481 WZ Sge Türü Kataklismik Değişen Yıldızlar
Elif Köksal v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 481
PDF 483 Türkiye'de Uydu Teknolojilerinin Bugünü ve Geleceği
Lokman Kuzu
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 483
PDF 485 Bazı Klasik Algollerde Kütle Aktarımı ve C/N Oranı İlişkisi
Ahmet Dervişoğlu v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 485
PDF 487 "UV Ceti Türü Yıldızlarda Flare Enerjisinin ve Mekanizmasının Tayf Türüne göre Değişimi" Başlıklı TÜBİTAK 1001 Projesi'nin Sonuçları
Ezgi Yoldaş v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 487
PDF 491 RU Cnc Çift Sisteminin Hassas Fiziksel Öğeleri ve Evrimi
Kutay Arınç Çokluk v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 491
PDF 495 HD 10308 Tayfsal Çiftinin Farklı Gözlemevi ve Farklı Tarihlerdeki Tayflarının Karşılaştırmalı Analizi
Hasan Ak
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 495
PDF 497 TÜBİTAK TUG RTT150 ve T100 Gaia Gözlemlerindeki Bazı Kataklismik Değişen Adaylarının Işık Eğrileri
Hasan H. Esenoğlu v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 497
PDF 501 Seçilen Uzun Dönemli Çift Sistemlerin Tayf Gözlemleri ve Yörünge Çözümleri
Evrim Kıran v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 501
PDF 505 Açık Küme Sefeidlerinden Dönem-Işıtma Bağıntısının Belirlenmesi
Esin Sipahi v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 505
PDF 509 TESS (TASC) Hedef Listesinden Seçilen Yıldızların Asterosismik İncelenmesi
Sibel Örtel v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 509
PDF 513 Kepler Sismik İkizlerinin Differansiyel Sismik Analiz Metodu ile Detaylı Modellemesi
Nesibe Özel v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 513
PDF 515 Gama Dor Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Fiziksel Özellikleri
Ömür Çakırlı v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 515
PDF 517 Zonklayan Bileşenli Çift Yıldızların Evrimi
Barış Hoyman v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 517
PDF 521 Doppler Hüzmelenmesi Gösteren Çift Sistemlerde Fotometriden Dikine Hız Eldesi
H.Gökhan Gökay v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 521
PDF 525 ROTSEIId Değişen Yıldız Kataloğu
Onur Şatır v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 525
PDF 527 Kepler Verileriyle Bazı Yıldızların Yüzey Parlaklık Dağılımı Haritalaması
İbrahim Özavcı v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 527
PDF 531 Jirokronoloji: Konvektif Yüzeyi olan Yıldızlarda Yaş--Dönme Dönemi İlişkileri
Akcan Dayıbaş v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 531
PDF 535 KIC 11560447'de Soğuk Leke Göç Hareketi ve Flare Aktivitesi
Şeyda Enez v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 535
PDF 537 Gizemli Yıldız KIC 8669092'nin Kromosferik Aktivitesi
Nurhan Özlem Kaya v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 537
PDF 539 HAT-P-19 Yıldızınının Tayfsal Analizi
Selçuk Yalçınkaya v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 539
PDF 543 Hızlı Video Görüntüleme Tekniği İle Yıldız Fotometrisi
Gökalp Ülkü v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 543
PDF 545 Bilim-Toplum Etkinlikleri ve Astronomi
Serdar Evren
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 545
PDF 547 Polarların Optik/Yakın-Kızılöte Gözlemleri
Dicle Zengin Çamurdan v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 547
PDF 549 Kütle Aktarımı Yapan İki İlginç X-ışını Atarcası: GX 1+4 ve SXP 1062
Sıtkı Çağdaş İnam v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 549
PDF 553 Toz Saçılma Halesi Kullanarak 4U 1630-47 Kaynağının Uzaklık Ölçümü
Emrah Kalemci v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 553
PDF 555 Kütle Aktaran Nötron Yıldızlarının Yavaşlama Fazlarında Pervane ve Kütle Aktarım Torkları: PSR J1023+0038 Gözlemleriyle Test
Ünal Ertan
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 555
PDF 557 Disk Parçalanmasının Fiziği: Viskoz-Eğrilik Kararsızlığı: Viskoz-Eğrilik Kararsızlığı
Suzan Doğan v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 557
PDF 561 İki Yakın Sarmal Galakside X-ışın Kaynak Popülasyonunun Araştırılması
Sinan Allak v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 561
PDF 565 Farklı Kara Delik Tiplerinin Çekimsel Mercekleme Etkileri
Rahime Matur v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 565
PDF 567 f(T) Teorisinde Küresel Simetrik Karadelik Çözümleri
Ali Nur Nurbaki v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 567
PDF 569 Çift Kara Delik Sistemlerinde Gravitasyonel Dalga Formları
İsmail Özbakır
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 569
PDF 571 Galaksi M51'de Bulunan APX X-4'ün Çoklu Dalgaboyu Analizleri
Aysun Akyüz v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 571
PDF 575 Düşük Kütleli X-ışını Çiftlerinden Aşırı Parlak X-ışını Kaynaklarına: Nötron Yıldızlarından Gözlenen Yarı Periyodik Salınımlar
M. Hakan Erkut v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 575
PDF 579 Galaktik Be/X-ışın Çiftleri: X-ışın, Optik/IR Bölge ve Yörünge Özellikleri
Mehtap Özbey Arabacı v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 579
PDF 583 Kes 73 Süpernova Kalıntısının X-ışın Spektrel Özellikleri
Beste Begiçarslan v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 583
PDF 585 NGC 855 Galaksisinde Aşırı Parlak X-ışın Kaynağı X-1'in Optik Gözlemleri
Aysun Akyüz v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 585
PDF 589 Fermi's Paradox and Mathematical Theory of Rumours: A Possible New Solution?
Mehmet Emin Özel
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 589
PDF 595 DSLR Kamera ve Lens Astrofotoğrafçılığı
Mustafa Aydın
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 595
PDF 597 H-alfa Günes Çekimi Nasıl Oluşuyor?
Mehmet Ergün
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 597
PDF 599 Güneş Sistemi ve Derin Uzay Astrofotoğrafçılığı
Murat Sana
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 599
PDF 601 Türk Astronomları Tarafından Keşfedilen İlk Ötegezegen
Mesut Yılmaz
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 601
PDF 607 Gezegenli Yıldızların Asterosismik İncelenmesi
Cenk Kayhan Kayhan v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 607
PDF 613 HD199719 Yıldızının Çizgi Ortayı Analizi Yardımıyla Ötegezegen Araştırması
Didem Dilan İzci v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 613
PDF 617 Kısa Dönemli Örten Çift Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile 3. Cisim Araştırılması
Hüseyin Er v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 617
PDF 619 Ötegezegen Barındıran HAT-P-20 Yıldızının Tayfsal Analizi: Ön Sonuçlar
Burak Keten v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 619
PDF 621 WASP-103b Ötegezegeninin Geçiş Zamanı Değişimi
Seher Lal v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 621
PDF 623 $\alpha $ CrB Çift Yıldızının Yaşanabilir Bölgesi
Hande Pazan v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 623
PDF 627 TrES-5b'nin Geçiş Süresi Değişimi
Muhammed Ali Üzümcü v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 627
PDF 629 Soğuk Gaz ve Toz: Erken Tür Galaksilerde Spiral Şeklinde Yapılar
Mustafa Kürşad Yıldız v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 629
PDF 633 2.8 GHz'de Güneş Radyo Akısı Gözlemleri İçin Radyo Teleskop Tasarımı
Görkem Koray Öz v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 633
PDF 637 Türkiye'de Jeodezik VLBI Çalışmaları
Emine Tanır Kayıkçı v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 637
PDF 639 Tek Çanak Radyo Teleskop Kalibrasyon Teknikleri
Recep Balbay v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 639
PDF 641 Galaksilerdeki Moleküler Gazın Fiziksel Özelliklerinin Milimetre ve Milimetre Altı Gözlemlerle İncelenmesi
Kerem Osman Çubuk v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 641
PDF 643 Genel Göreliliğe Alternatif Gravitasyonel Kuramlar
Yavuz Kaan Başkaya v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 643
PDF 647 Yıldızlararası Ortamda Bulunan Toz Parçacıklarının Farklı Astrokimyasal Süreçler Üzerindeki Etkileri
Özgün Arslan v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 647
PDF 651 Seçilmiş Galaksilerde Galaksi Kütlesi ve Merkezi Karadelik Kütlesi Arasındaki İlişki
Alper Ateş v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 651
PDF 653 Yeni Bir Yıldız Kümesi: Gaia 2
Yahya Nasolo v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 653
PDF 655 Seçilen Bazı Açık Yıldız Kümelerinin SDSS Taraması İle Fotometrik Analizleri
Seda Acar v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 655
PDF 659 M83 Gökadasının Yıldız Oluşum Bölgelerinin Kataloglanması
Özgür Can Özüdoğru
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 659
PDF 661 Yerel Kızılötesi Galaksilerin Parlaklık Fonksiyonu
Ece Kilerci Eser
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 661
PDF 663 Dönüşen Kuazarların X-Işın Özellikleri
Nurten Filiz Ak v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 663
PDF 667 Cross-calibration of SMBH Masses Using X-SHOOTER Spectroscopy
Turgay Çağlar
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 667
PDF 669 Kümelerde Süpernova Kimyasal Sentezleri ve Kozmik Metal Zenginleşmesi
Murat Hüdaverdi v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 669
PDF 671 Galaksi Kümelerindeki Merkezi Parlak Galaksilerin Etkinlik Türlerine Göre Sınıflandırılması
Süleyman Fişek v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 671
PDF 675 Re-ionization Dönemi Galaksilerin Kozmolojik Simülasyonları
H. Aziz Kayıhan v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 675
PDF 677 Multi-wavelength Analyses of Merging Binary Galaxy Clusters
Turgay Çağlar
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 677
PDF 679 İlkokulda STEM Eğitimi Yoluyla Astronomi ve Uzay Bilimleri Kariyer Farkındalığı Gezisi: Kayseri İli Örneği
Çelebi Kalkan
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 679
PDF 681 TUG'da Gözlenen Am Yıldızları
Aslı Elmaslı Akçar
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 681
PDF 683 Oldukça Yüksek Dış Merkezli Çift Sistem: HD 10259
Mesut Yilmaz v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 683
PDF 685 RV Tauri türü Post-AGB Yıldızların $\alpha $-element Bolluk Analizleri: ATLAS9 vs TLUSTY205
Gizay Yolalan v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 685
PDF 689 Güney Yarımküre'den V4396 Sgr ve BK Ind Ayrık Çift Yıldızlarının Tayfsal Gözlemleri
Burcu Apak v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 689
PDF 693 Tayfsal Çözümleme Yöntemi İle Delta Lib Yıldızının Bolluk Analizi
Melek Dülger v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 693
PDF 695 AL CoL Yıldızının Atmosfer Analizi
Nilüfer Felek v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 695
PDF 697 Nötron Yıldızı $<$RX J1856$>$ Mayıs 2001 -- Mayıs 2018 Araştırmaları
Neşever Gür
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 697
PDF 699 Metalce Fakir Halo Yıldızlarının $\alpha $-element Bolluk Analizleri: ATLAS9 vs TLUSTY205
Gizay Yolalan v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 699
PDF 703 HD 90763 ve HD 92728 Yıldızlarının Atmosfer Analizi
Kübra Özge Ünal v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 703
PDF 705 DAG: Son Gelişmeler - 2018
Cahit Yeşilyaprak
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 705
PDF 707 DAG Odak Düzlemi Aygıtları: Birinci Nesil Öngörüleri
Tenay Saguner Rambaldi v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 707
PDF 711 DAG 4m Teleskobunda Sistem Mühendisliği Süreçleri
Deniz Çoker v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 711
PDF 715 DAG-SLODAR (SLOpe Detection And Ranging) Teleskobu
Onur Şatır v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 715
PDF 717 DAG-TGI: Türbülans Jeneratörü Kalibrasyonu
Cihan Tuğrul Tezcan v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 717
PDF 719 DAG Yerleşkesi ve Çevresinin Atmosferik Özellikleri
Funda Yüzlükoğlu v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 719
PDF 721 OPAM tarafından Üretilen Derotator Sistemi ve TROIA (TuRkish adaptive Optics system for Infrared Astronomy) Adaptif Optik Sistemi
Onur Keskin
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 721
PDF 723 Doğu Anadolu Gözlemevi Yerleşkesinde Farklı Ekipmanlar Yardımıyla Atmosferik Görüş Ölçümleri
Yavuz Güney v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 723
PDF 725 Robotik Teleskop Ağları
Murat Koçak v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 725
PDF 727 Göktaşlarının Analizleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Ozan Ünsalan
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 727
PDF 729 Asteroit Madenciliği ve Ülkemizde Bugüne Kadar Yapılanlar
Ozan Ünsalan
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 729
PDF 731 Süpernova Kalıntısı CTB 109 ile Etkileşimdeki Genç Yıldızsal Nesneler
Baha Dinçel v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 731
PDF 735 Gökadamız Merkezi Doğrultusunda Yıldızlararası Karbonlu Tozların Dağılımı
Burcu Günay v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 735
PDF 739 SRd Türü Yarı Düzenli Değişenlerin Post-AGB Karakteristiklerinin Tespiti: Çok Ulaklı Kırmızıöte Gözlemleri
Ömrüm Hilal v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 739
PDF 742 SPIRE Haritalarında Bilinmeyen Galaksileri Bulma
Şüheda Açıkgöz
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 742
PDF 743 Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbonların Tayfsal Özellikleri
Tayfun Karabacak v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 743
PDF 745 Dünyada Astronomik Yer Seçimi Çalışması
Nazım Aksaker v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 745
PDF 749 GÖKSİS: Gökyüzü Kalitesi Ölçüm Sistemi
Sinan Kaan Yerli v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 749
PDF 753 GAIA DR2 Verileri ile DAG Aktif Optik Gök Kapsamı
Cihan Tuğrul Tezcan v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 753
PDF 755 İstabul Üniversitesi Gözlemevi Odak Düzlemi Aygıtı Test ve Karakterizasyon Laboratuvarı
Sinan Aliş v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 755
PDF 759 İstanbul Üniversitesi Teleskoplarının Otomasyonu
Sinan Aliş v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 759
PDF 761 TUG Teleskoplarının ve Gözlem Projelerinin Etkinliklerine İlişkin Değerlendirmeler
M. Türker Özkan v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 761
PDF 765 Katalog Verisi Kullanılarak Çoklu Işıkölçüm
Mohammad Shameoni Niaei v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 765
PDF 767 Başucu Noktası ve Kutup Yıldızı Gözlemleriyle Atmosferik Görüş Ölçümü
Erdem Aytekin v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 767
PDF 769 Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak Türkiye Genelinde PWV Analizi
Zühal Kurt v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 769
PDF 771 Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak Dünya Genelinde Işık Kirliliği Analizi
Ravide Kezban Seyhan v.ark.
21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 2018, s. 771