Ulusal Astronomi Kongreleri (UAK)

| Kitap » 1984

Düzenleme: 2024-01-10 17:07

202x 2022 2024
201x 2010 2012 2015 2016 2018
200x 2000 2002 2004 2006 2008
199x 1990 1992 1994 1996 1999
198x 1984 1986 1988


UAK-1984
PDF 0 Ön Sayfalar
PDF 1 Türk Astronomisinin Uluslararası Ortamdaki Yeri
M. Dizer
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 1
PDF 5 Bazı Eski Takvimler, Osmanlılarda Takvim
N. Gökdoğan
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 5
PDF 11 Güneşte Konvektif Bölgenin Evrimle Değişimi ve Hafif Elementlerin Bolluğu Problemi
N. Kızıloğlu; D Eryurt-Ezer
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 11
PDF 15 Yıldız Evrimi Üstüne Dönmenin Etkileri
N. Özkara; D Eryurt-Ezer
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 15
PDF 21 Dönmenin Yıldızların Yüzey Şartlarına Etkileri
R. Çelikel; D Eryurt-Ezer
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 21
PDF 25 Ani Kaybolan bir Filamentin İncelenmesi
A. Özgüç
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 25
PDF 35 Güneş Aktivitesinin 11-Yıllık Çevrimi ve Çevrimin Gerçek Özellikleri
A. Ökten
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 35
PDF 47 1970-1983 Arasındaki Güneş Parlamalarının Analizi
M.T. Özkan; A. Ökten; T. Saygaç; H. Gülseçen
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 47
PDF 53 Sa133 Yıldız Alanının Ubv Üç Renk Fotometrisi ve Sonuçlarının Rgu Ile Karşılaştırılması
R.P. Fenkart; Ş. Boydağ; G. Kandemir; L. Topaktaş
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 53
PDF 59 X-Işın Astronomisi
E.N. Ercan
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 59
PDF 89 Morötesi Astronomisi ve Uluslararası Morötesi Keşif (Iue) Uydusu
İ.E. Derman
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 89
PDF 99 GX9+9 ve X1820-303 Kaynaklarının (0.1-1.4 KeV)'deki Düşük Enerjili X-Işınları Spektrumu
E.N. Ercan
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 99
PDF 107 Dh Leo (Hd 86590) Yıldızının Morötesi Tayfı
Z. Aslan; Ü Kızıloğlu; İ.E. Derman
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 107
PDF 115 AR Lacertae Çift Yıldızının UV Etkinliği
F. Tokdemir; Ü Kızıloğlu
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 115
PDF 129 V471 (Çift Yıldız) In Morötesi Bölgede Gösterdiği Değişimler
A. Esendemir; Ü Kızıloğlu
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 129
PDF 135 32 Auarii Metal-Çizgili Yıldızının Atmosfer Analizi
S.J. Adelman; Ç. Bolcal; D. Koçer
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 135
PDF 137 Örten Çift Yıldızlar
O. Demircan
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 137
PDF 161 V478 Cygni Örten Değişen Yıldızının Fotometrik Analizi
Ö Gülmen; N. Güdür; C. Sezer
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 161
PDF 167 NN Cephei'nin Fotoelektrik Işık Ölçümü
N. Güdür; Ö. Gülmen; C. Sezer
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 167
PDF 173 Örten Çift Yıldızların Işık Değişimlerinin Gözlenebilen bir Kısmının Analizi Ile Dizge Öğelerinin Hesaplanması
O. Demircan
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 173
PDF 175 Dm Persei Örten Çift Yıldızının Fotometrik Analizi
C. Sezer
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 175
PDF 181 Minimum Değiştiren W Uma Tipi Örten Çift Yıldızlar
Z. Aslan
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 181
PDF 189 Rt Lac Örten Çift Yıldızının Işı Eğrisindeki Değişimler
C. İbanoğlu; M.O. Tümer; S. Evren
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 189
PDF 199 Z Her ve Rt Crb Nin Işık Eğrilerinin Çözümü
S. Evren; C. İbanoğlu; M.O. Tümer; Z. Tunca
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 199
PDF 209 Lx Persei'nin Fotoelektrik Işıkölçümü ve Yörünge Analizi
M.O. Tümer; C. İbanoğlu; S. Evren
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 209
PDF 219 Dünya-Dışı Yaşam Araştırma Projeleri
L. Altaş
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 219
PDF 225 Kuyruklu Yıldızlar, Göktaşları ve Yaşam Olayının Kökleri
T. Ataç
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 225
PDF 237 Ulusal Gözlemevi Yer Seçimi Çalışmaları
Z. Aslan; C. Aydın; O. Demircan; İ.E. Derman; O. Gölbaşı; Z. Tunca
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 237
PDF 245 İzmir ve Isparta'da Yapılan 1982 Radyosonik Gözlemlerinin bir Değerlendirmesi
O. Demircan
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 245
PDF 249 Isparta Sıcaklık Dönüş Tabakası Yükseklikleri
Z. Aslan
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 249
PDF 253 Kurdu-Muğla Gözlem İstasyonu Meteoroloji Verilerinin Ön Değerlendirmesi
Z. Tunca
4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 253