Ulusal Astronomi Kongreleri (UAK)

| UAK Yönetim Sistemi Tarihçesi

Düzenleme: 2018-03-31 19:48

Nereden Nereye

Ulusal Astronomi Kongresi (nam-ı diğer UAK) etkinliğimizin üstünden çok zaman geçti. Yıllar geçip iletişim hızımız ve akademik yoğunluklarımız artsa da ortak paylaşım platformumuz olarak gördüğümüz bu birleştirici ortamda pek bir standart ve kalıcılık sağlayamadık. Şöyle ki bir çok emek harcanıp hazırlanan kongre bilgileri bile birkaç yıl sonra ağ sayfalarından, hatta düzenleyicilerin bilgisayarlarından bile kalktığını, bildiri kitabına bile zor ulaşılabildiğini gözledik.

Bu sorunların üstesinden gelebilmek için UAK-2010 (Çukurova Üni. - Adana)'da, ODTÜ grubu olarak bir ön çalışma yaptık ve sonrasında UAK-2012 (İnönü Üni. - Malatya)'da düzenlenen TAD Genel Kurulu'nda, sonraki iki UAK için talip olduk: UAK-2014 için Ankara, ODTÜ ve UAK-2016 için Erzurum, Atatürk Üniversitesi. Böylece, ortak bir düzenlemeyle her üniversitenin, her UAK'da sürekli yinelediği emeği, tek bir ortamda, basit ayarlamalarla birleştirerek tüm Astronomi Ailesine sunmayı hedeflemiştik. Bunu sonuçlandırıp UAK-2015'te sizlere sunduk.

Temel Hedef Nedir?

  • Öğrencisinden, emeklisine kadar her bireyimiz UAK sistemine kendisini bir kere kaydederek, her toplantıda defalarca istenen bilgileri girmekten kurtulmuş olacaklar.
  • Her birimizin kongre için hazırladığı çalışmalar, özetten başlayıp bildiri kitabına kadar tek bir yerde toplanacağından hem kongre sırasında, hem de son ürünlerin üretiminde kolayca kullanılabilecek.
  • Hem katılımcıların başvuruları kolaylaşmış ve eski verilere erişim sağlanmış olacak; hem de düzenleyicilerin idari çalışmalarının büyük bir bölümünü oluşturan ağ sayfaları, katılımcı düzenlemesi ve duyuru listeleri hızlıca servise sunulmuş olacaktır.

Geçmişi Taşıyıp Geleceğe Yol Almak

Sevgili Astronomi Ailesi,

Her ne kadar bu çalışmamız tüm ailemiz için büyük bir değişim ve başlangıç olsa da hedefine ulaşması için her birimizin desteği gerekmektedir. Eminiz ki hatalarımız olacak ve bazı şeyler çalışmayacak, aksayacak ve yoğun yaşamımızda bizleri yavaşlatabilecektir. Lütfen, bunları hemen bizlere iletin ki el birliği ile UAK'ları gerektiği düzeye taşıyabilelim.

Emeğiniz için şimdiden teşekkürler.

UAK-2015
Yerel Düzenleme Kurulu
Ekim 2014