Ulusal Astronomi Kongreleri (UAK)

| Kitap » 1990

Düzenleme: 2024-01-10 17:07

202x 2022 2024
201x 2010 2012 2015 2016 2018
200x 2000 2002 2004 2006 2008
199x 1990 1992 1994 1996 1999
198x 1984 1986 1988


UAK-1990
PDF 0 Ön Sayfalar
PDF 1 Yıldızlarda Dönme ve Türbülans
Halil Kırbıyık
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 1
PDF 43 Yarı-Göreceli Yarı-Soysuz Elektron Gazı Için Basıncın Hesaplanması
Mutlu Yıldız
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 43
PDF 51 Anakol Yıldızları Için Kütle-Parlaklık ve Kütle-Yarıçap Bağıntıları
Göksel Kahraman; Osman Demircan
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 51
PDF 87 Spiral Galaksilerin Rotasyonel Özellikleri ve Hubble Tipleri
H. Gökmen Tektunalı; Füsun Limboz Tektunalı
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 87
PDF 79 Galaksiler ve Kozmoloji
Füsun Limboz Tektunalı; H. Gökmen Tektunalı
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 79
PDF 85 Friedmann Evrenlerinin Rotasyonel Perturbasyonları
Can Battal; İlhami Yavuz; H. Baysal
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 85
PDF 91 Bir "COASTING" Uyuşuk Kozmolojide Quasar Evrimi
K.G. Akdeniz; S. Erbil; H. Mutuş; E. Rızaoğlu
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 91
PDF 101 Çift Kabul Yanmalı 5 M_sun H-He Yıldızın Radyal Titreşimleri
Halil Kırbıyık
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 101
PDF 103 Yakın Çift Yıldızların Spektroskopik Verilerinin Değerlendirilmesi
M. Türker Özkan; A. Esendemir
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 103
PDF 121 Vw Hydri'nin Optik ve Morötesi Gözlemleri
A. Talat Saygaç
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 121
PDF 137 Gk Per'in Mortötesi Spektrumu
Hasan H. Esenoğlu
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 137
PDF 153 Uv Psc ve Er Vul Örten Çift Yıldızlarının Bozulmuş Işık Eğrilerinin Analizi
Cafer İbanoğlu; Zeynel Tunca; Serdar Evren; M. Can Akan; Varol; Keskin
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 153
PDF 173 Rs Cvn Yıldızlarında Görülen Yüzey Aktivitesinin Yıldız Parametreleriyle olan İlişkisi
Serdar Evren
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 173
PDF 183 Ls Delphni (Hd 199497) Yakın Çift Yıldızının Dönem Analizi
Selim Selam; Osman Demircan; İ. Ethem Derman
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 183
PDF 193 Oo Aquilae Değen Çift Yıldızı
Osman Demircan
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 193
PDF 207 Türkiye'de Astronomi Çalışmaları Iı
Ethem Derman
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 207
PDF 221 Gama Işınları Astrofiziğinde Son Gelişmeler
Mehmet Emin Özel
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 221
PDF 237 Radyo Atarcaları Işınım Süreçleri
E. Rennan Pekünlü
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 237
PDF 243 2cg013: Aynı Enerjide Kozmik Işınlar Kaynağı Mı?
Mehmet Emin Özel; J.F. Ormes; A. Akyüz
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 243
PDF 249 Ariel 4 Uydusu Verileriyle Cusp Bölgesi Sınırlarının Saptanması
Gülçin Kandemir; Yurdanur Tulunay
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 249
PDF 261 Ob Yıldızları Doğrultusundaki Kolon Yoğunlukları Ile Kızarma Arasındaki İlişki
H. Hüseyin Menteşe
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 261
PDF 273 22. Güneş Leke Çevriminin Çıkış Kolunun İncelenmesi
Adnan Ökten
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 273
PDF 281 Güneş Leke Gruplarının Oluşumunda Coriolis Kuvvetinin Etkisi
Hulusi Gülseçen
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 281
PDF 297 Fotometrik Gözlemler, İndirgenmesi ve Değerlendirilmesi
Necdet Güdür
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 297
PDF 319 Bx Andromedae'nin Fotometrik Analizi
Ömür Gülmen; Necdet Güdür; Cengiz Sezer; Bekir Kılınç
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 319
PDF 325 Reverse Algol Türü Yarı-Ayrık Örten Çift Go Cygni
Cengiz Sezer; Necdet Güdür; Ömür Gülmen
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 325
PDF 333 Dh Leo Dizgesinde Fotometrik Etkinlik
Zeki Aslan; Ethem Derman; Ayvur Akalın
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 333
PDF 343 Atmosferik Tutulma Gösteren Delta Sagittae Çift Yıldızı
Ayvur Akalın; Semanur Engin; Osman Demircan; Ethem Derman
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 343
PDF 351 V346 Aql, Kr Cyg ve Fg Hya Çift Yıldızlarının Işık ve Dönem Değişimleri
Zekeriya Müyesseroğlu; Osman Demircan; İ. Ethem Derman
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 351
PDF 367 Galaksinin Çeşitli Parametrelerle İncelenmesi
Salih Karaali
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 367
PDF 381 M101 Yıldız Alanının Geliştirilmiş Dönüşüm Formülleri Ile İncelenmesi
S. Güngör; Salih Karaali
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 381
PDF 393 Praesepe Yıldız Alanının Geliştirilmiş Yöntemler Ile İncelenmesi
Y. Karataş; Salih Karaali
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 393
PDF 409 Ah Virginis Değen Çiftyıldızının Dönem Analizi
Osman Demircan; Ethem Derman; Ayvur Akalın
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 409
PDF 419 Değen ve Değmeye Yakın Çift Yıldızlar
Selim Selam; Osman Demircan
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 419
PDF 435 A.Ü. Ahlatlıbel Rasathanesinde 1987-1990 Yılları Arasında Yapılan Fotometrik Gözlemlerin Istatistiği
G. Kahraman; Ethem Derman; Osman Demircan
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 435
PDF 447 A.Ü. Gözlemevi Için Standart Sisteme Dönüşüm Katsayıları
Zekeriya Müyesseroğlu
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 447
PDF 457 Çok Uzun Dönemli bir Rs Cvn Yıldızı: Ek Eri
Ferhat Fikri Özeren; Osman Demircan; İ. Ethem Derman
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 457
PDF 465 Ux Arietis'in Fotoelektrik Işıkölçümü
Fehmi Ekmekçi; Cemal Aydın; İ. Ethem Derman
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 465
PDF 481 Am Leo Değen Çift Yıldızının Işık ve Dönem Değişimleri
H. Dündar; Ethem Derman; Osman Demircan
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 481
PDF 491 Efemeris Hesaplarının Esasları
Nurol Al
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 491
PDF 493 Kromosferik ve Koronal Isıtma Mekanizmaları
M. Başal
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 493
PDF 495 Absorbsiyon Osilatör Şiddetlerinin Güneş Spektrumundan İtibaren Hesaplanması
Çetin Bolcal; Dursun Koçer; T. Güzel; T. Koktay; E. Akman
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 495
PDF 497 Yıldızlarda Kütle Kaybı Hakkında
H. Çalışkan
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 497
PDF 499 A.Ü. Gözlemevi'nde Yapılan Çift Yıldızların Fotoelektrik Fotometrisi
Ethem Derman; Osman Demircan; Cemal Aydın; N. Yılmaz; Semanur Engin; Zekeriya Müyesseroğlu; Selam Selam; Fehmi Ekmekçi; Ayvur Akalın; Ferhat Özeren; G. Kahraman; H. Dündar; Birol Gürol; Berahiddin Albayrak; V. Kalkan; N. Çağırıcı; N. Aslan
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 499
PDF 501 Ngc 6624 Küresel Küme X-Işın İkili Sisteminin Gınga Gözlemleri
E. Nihal Ercan; B. Kelleti; A.M. Cruise
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 501
PDF 503 Tycho Brahe'ye Kadar Kurulan Rasthaneler Ile Bu Rasathanelerde Mevcut Bilim Atmosferi ve Ortaya Konan Bilim Ürünleri
Lütfi Göker
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 503
PDF 505 Elemental Abundance Analysis With Dao Spectrograms - Vıi. The Normal F Main Sequence Stars Theta Cygni And Iota Piscium
Dursun Koçer; Saul J. Adelman; Ç Bolcal; Graham Hill
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 505
PDF 507 Kendini Oluşturan Evren Modeli (Şişkin Evren Teorisi)
A. Talat Topbaş
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 507
PDF 509 İstanbul Üniversitesi Gözlemevinde Yapılan Güneş Gözlemleri
Tuncay Özışık
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 509
PDF 541 Helyum Yanmalı Modellerde Nükleosentez ve Enerji Üretim Oranındaki Değişimler
Bülent Uyanıker; Halil Kırbıyık
7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 541