UAK 2022

UAK

2022 » Bilimsel Program

Düzenleme: 2022-07-26 09:41

Tüm kongrelerimizde, tüm bildirili başvurular (Normal Bildiri, Kısa Bildiri ve Poster) için iki hakem atanarak kör hakemlik değerlendirme süreci yürütülmektedir. Çağrılı Konuşmacılar ve Çağrılı Bildiriler Bilim Kurulunun ortak kararıyla belirlenmektedir.

Kabul alıp kongrede sunulan tüm bildiriler (Normal Bildiri, Kısa Bildiri ve Poster) Turkish Journal of Astronomy & Astrophysics (TJAA) dergisinde yayınlanabilirler. TJAA'daki yayın sürecinde de bildirilere iki hakem atanarak kör hakemlik değerlendirme süreci ek olarak yürütülür ve tüm bildiriler Conference Paper türünde derginin çıkardığı ilk özel sayıda yayınlanır.

Alanlar ve Çağrılı Konuşmacılar
(Çağrılı Konuşmacılar özetlerini girdikçe ilgili alan altında gösterilecektir)

SOLAR Güneş Sistemi Astronomisi ve Güneş Fiziği
Solar System Astronomy and Solar Physics
  • Tansu Daylan - TESS'in Mirası: Gökadamızda Geçiş Yapan Ötezegen Sayımı
STARS Yıldızlar ve Ötegezegenler
Stars and Exoplanets
BIN Çift Yıldızlar
Binary Stars
COMP Sıkı Nesneler, Yüksek Enerji Astrofiziği
Compact Objects, High Energy Astrophysics
GAL Samanyolu, Galaksiler, Kozmoloji
Milkyway, Galaxies, Cosmology
  • Ünal Ertan - Düşük Kütleli X-ışını Çiftlerinde Kütle Aktaran Nötron Yıldızları
SPEC Yıldız Tayfı
Stellar Spectroscopy
  • Esra Bülbül - eROSITA Gözlemleri Işığında Evrenin Geniş Ölçekli Yapılarını Haritalamak
IR Kırmızıöte Astronomisi
IR Astronomy
RAD Radyo Astronomi
Radio Astronomy
INST Gözlemevleri, Teleskoplar, Aletler, Yazılım
Observatories, Telescopes, Instrumentation, Software
SPACE Uydu Sistemleri, Uzay Etkinliği, Uzay Politikası, Uzay Hukuku
Spacecraft Systems, Space Activity, Space Politics, Space Law
META Tarih, Eğitim, İdari v.b
History, Education, Management etc.