Ulusal Astronomi Kongreleri (UAK)

| 2022 » Program

Düzenleme: 2024-01-09 08:431. Gün 2. Gün 3. Gün
Oturum 11, P11 Oturum 21, P21 Oturum 31, P31
Oturum 12, P12 Oturum 22, P22 Oturum 32, P32
Oturum 13, P13 Oturum 23, P23 Oturum 33, P33
Oturum 14, P14 Oturum 24, P24 Oturum 34, P34

Poster Sunumları

Buradaki bilgiler bildiri başvurularından otomatik hazırlanmaktadır.
Kendi başvurunuzdaki hatalar için lütfen önce Yerel Düzenleme Kuruluna başvurun.
Yazım hataları hemen, Yazar/Başlık değişiklikleri ise Bilim Kurulu onayıyla değiştirilmektedir.
Kayıtlar 08:00'de Başlayıp Kongre Boyunca Tüm Gün Sürecektir

1. Gün - Salı - 6 Eylül 2022
Oturum
11
Sıkı Nesneler, Yüksek Enerji Astrofiziği - 1
Prof. Cafer İbanoğlu
(2 bildiri - Oturum Süresi: 01:45)
Oturum Yeri: MÖTBE Salonu
09:30 Açış Konuşmaları (30 dk)
10:00 Piyano Dinletisi - Ayşe Ezgi Değirmenci (15 dk)
10:15 📅 Düşük Kütleli X-ışını Çiftlerinde Kütle Aktaran Nötron Yıldızları
Ünal Ertan (40 dk)
10:55 📅 NICER ile Termonükleer X-ışın Patlamaları
Tolga Güver (20 dk)
11:15 Ara (15 dk)
1. Gün - Salı - 6 Eylül 2022
Oturum
12
Sıkı Nesneler, Yüksek Enerji Astrofiziği - 2
Prof. Ömer Lütfi Değirmenci
(7 bildiri - Oturum Süresi: 01:41)
Oturum Yeri: MÖTBE Salonu
11:30 📅 SGRAJ213151.5+491400 - SRG Misyonu ile Keşfedilen bir Manyetik Kataklismik Değişkenin Tanımlanması ve Çoklu-Dalgaboyu Gözlemleri
Şölen Balman (20 dk)
11:50 📅 Nötron Yıldızlarına Kütle Aktarımının GRMHD Simülasyonlarıyla Modellenmesi
Sercan Çıkıntoğlu (20 dk)
12:10 📅 Büyük Macellan Bulutsusundaki Süpernova Kalıntısı Dem L71'in X-ışın Özellikleri
Neslihan Alan (20 dk)
12:30 📅 Seçilmiş Bazı Aşırı Parlak X-ışın Kaynaklarının X-ışın ve Optik Özellikleri: M51 ve NGC 1316
Sinan Allak (20 dk)
12:50 📅 Galaksi NGC 1672'de Bulunan Aşırı Parlak X-ışın Kaynaklarının X-ışın ve Optik Özellikleri
Sinan Allak (7 dk)
12:57 📅 X-ışın Gözlemleri Kullanılarak Nötron Yıldızlarında r-mod Osilasyonlarının Genlikleri Üzerine Limitler
Tuğba Boztepe (7 dk)
13:04 📅 NGC 628'deki X-ışın Çiftleri ve Kompakt Yıldız Kümeleri Arasındaki Bağlantının İncelenmesi
Seda Acar (7 dk)
13:11 Öğle Arası (90 dk)
1. Gün - Salı - 6 Eylül 2022
Paralel
Oturum
P12
Gözlemevleri, Teleskoplar, Aletler, Yazılım
Prof. Dursun Koçer
(9 bildiri - Oturum Süresi: 01:42)
Oturum Yeri: Fen Fakültesi Kongre Salonu
11:30 📅 Türkiye'de Işık Kirliliği
Nazım Aksaker (20 dk)
11:50 📅 Occultation Portal: Yıldız Örtülme Kampanya Gözlemleri için Web Tabanlı Veri Arşiv ve Analiz Platformu
Yücel Kılıç (20 dk)
12:10 📅 DAG-ODA Laboratuvarında Dedektör ve Filtreler için Test ve Kalibrasyon Çalışmaları
Burak Kay (20 dk)
12:30 📅 Evrişimli Sinir Ağlarıyla Galaksilerin Sınıflandırılması
Eyüp Kaan Ülgen (7 dk)
12:37 📅 T80 Prof. Dr. Berahitdin Albayrak Teleskobu ve Odak Düzlemi Aletleri
Onur Yörükoğlu (7 dk)
12:44 📅 Fiber Beslemeli Echelle Tayfçeker Optik Tasarımı ve Analizi
Cevdet Bayar (7 dk)
12:51 📅 SIMBAD ile Çoklu Dalga Boyu Katalog Çapraz Eşleştirme algoritması
Ege Tunç (7 dk)
12:58 📅 Görünür ve Yakın Kızılötesi Bölgelerde Çok Kollu bir Tayfölçer Optik Ön Tasarımı
Tarık Sipahi (7 dk)
13:05 📅 Astronomi için Antarktika’da Yer Seçimi
Zühal Kurt (7 dk)
13:12 Öğle Arası (90 dk)
1. Gün - Salı - 6 Eylül 2022
Oturum
13
Sıkı Nesneler, Yüksek Enerji Astrofiziği - 3
Prof. Serap Ak
(9 bildiri - Oturum Süresi: 01:42)
Oturum Yeri: MÖTBE Salonu
14:30 📅 Eğri Disk Kararsızlığı: Analitik Öngörüler Ve Nümerik Simülasyonlar
Suzan Doğan (20 dk)
14:50 📅 Çift Nötron Yıldızlarının Nümerik Simülasyonu: Gravitasyonel Dalga Formu ve Hidrodinamik Süreçlerin Analizi
Kutay Arınç Çokluk (20 dk)
15:10 📅 Gama-ışın Patlamalarının Ardıl Işınımlarının Fiziksel Parametrelerinin Belirlenmesi
Muhammed Diyaddin İlhan (20 dk)
15:30 📅 Aşırı Parlak X-ışını Kaynaklarının X-ışını ve UV Tayfsal İlişkinlikleri
Dilem Göktaş (7 dk)
15:37 📅 Geçici Milisaniye X-ışın Pulsarlarında Atma Görülen/Görülmeyen Zamanların Spektral Olarak İncelenmesi
Tuğçe Kocabıyık (7 dk)
N63A Süpernova Kalıntısının X-ışın Tayf Analizi
Emre Karagöz (7 dk)
15:44 📅 GLEAM Gözlemlerinde Keşfedilen Aday Radyo Süpernova Kalıntılarının Gama-ışınlarında Karşılıklarının Araştırılması
Berfin Mina Meşe (7 dk)
15:51 📅 Nötron Yıldızı ve Karadelik İçeren Düşük Kütleli X-ışın Çiftlerinin Düşük Işımagücü Bölgesindeki Davranışlarının Karakterizasyonu
Yakup Genç (7 dk)
15:58 📅 Süpernova Kalıntısı 3C 396’nın X-ışın Dalga Boylarında XRISM/Resolve ve Athena/X-IFU ile İncelenmesi (PDF)
Cihad Deniz (7 dk)
16:05 Ara (30 dk)
1. Gün - Salı - 6 Eylül 2022
Paralel
Oturum
P13
Yıldız Tayfı - 1
Prof. Ahmet Erdem
(7 bildiri - Oturum Süresi: 01:41)
Oturum Yeri: Fen Fakültesi Kongre Salonu
14:30 📅 Zonklama Tutsaklaması Gösteren bir Elipsoidal Değişen
Filiz Kahraman Aliçavuş (20 dk)
14:50 📅 Soğuk Yıldızların Doppler Görüntülenmesi: SpotDIpy
Engin Bahar (20 dk)
00:50 📅 Normal ve Metal Çizgili Am Yıldızlarının [Fe/H] Bolluklarının Diğer Element Bollukları ile Korelasyonu
Senem Çabuk (20 dk)
01:10 📅 Be Türü 20 Vul Yıldızının Fotometrik ve Tayfsal Değişkenliği
Hande Okurlar (20 dk)
Gauss Süreç Yöntemi ile Tayfsal Ayırma Uygulamaları
Vildan Dizdaroğlu (7 dk)
00:17 📅 Betelgeuse’un Işığındaki Kararma ve Sonrasındaki Tayfsal Değişkenlik
Esin Çatal (7 dk)
00:07 📅 Tayfsal Ayırma Yöntemlerinde MCMC Optimizasyonunun Kullanımı
Emre Barbaros (7 dk)
00:24 Ara (30 dk)
1. Gün - Salı - 6 Eylül 2022
Oturum
14
Sıkı Nesneler, Yüksek Enerji Astrofiziği - 4
Prof. Emrah Kalemci
(7 bildiri - Oturum Süresi: 01:41)
Oturum Yeri: MÖTBE Salonu
Kara Delik Bileşenli Geçici X-ışın Sistemi MAXI J1820+070’in Çoklu Dalga Boyu Gözlemleri
Mehtap Özbey Arabacı (20 dk)
16:45 📅 2S 1417-624 Çiftli Sisteminin 2018 Yılındaki Parlaması Sırasındaki Tayfsal ve Zamanlama Özelliklerinin Değişimi
Muhammed Mirac Serim (20 dk)
17:05 📅 Fermi/GBM ve Swift/BAT ile Gözlenmiş Uzun Süreli Işıma Gösteren Kısa Gama-ışını Patlamalarının Zamansal ve Spektral Analizi
Ceyda Kök (20 dk)
17:25 📅 Çift Kara Delik Sistemlerinin Birleşme Süreçleri: Farklı Spin ve Kütle Oranlarının Birleşme Süreçlerine Etkisi
İsmail Özbakır (20 dk)
17:45 📅 Düşük Kütleli X-ışın Çiftlerinin Durum Geçişlerinin Zamansal Ölçek Kullanılarak Belirlenmesi
Eda Sonbaş (7 dk)
17:52 📅 GLEAM Radyo Kaynakları Kataloğundaki Aday Süpernova Kalıntısı G20.1-0.2’nin GeV Enerjilerindeki Gama Işımasının Araştırılması
Pınar Özyılmaz (7 dk)
17:59 📅 Düşük Kütleli X-ışını Çiftlerinin Zaman Analizi Yöntemleri
Mustafa Turan Sağlam (7 dk)
19:30 TAD Genel Kurul
1. Gün - Salı - 6 Eylül 2022
Paralel
Oturum
P14
Yıldız Tayfı - 2
Prof. Mutlu Yıldız
(8 bildiri - Oturum Süresi: 01:48)
Oturum Yeri: Fen Fakültesi Kongre Salonu
16:45 📅 Güney Yarımküre’den Eksentrik Yörüngeli Çift Yıldızlar: GV Nor ve V881 Sco
Derya Sürgit (20 dk)
17:05 📅 CQ UMa'nın Atmosferik Parametrelerinin Belirlenmesi
Ebru Uzunçam (20 dk)
01:05 📅 Seçilmiş G-Tayf Türü Metalce Fakir Yıldızların Spektroskopik ve Asterosismik Model Parametrelerinin İncelenmesi
Gizay Yolalan (20 dk)
00:25 📅 Orion Yıldız Oluşum Bölgesindeki Erken B-Türü Yıldızların Kimyasal Bollukları
Kübra Özge Ünal (20 dk)
Erken Tayf Tür Yıldızların Otomatik Atmosfer Analiz Programı ile Atmosfer Parametrelerinin Belirlenmesi
Taner Tanrıverdi (7 dk)
00:32 📅 NGC 436 Açık Yıldız Kümesinin Fotometrik ve Tayfsal Analizi
Yonca Karaca (7 dk)
00:07 📅 Seçilmiş G-Tayf Türü Metalce Fakir Yıldızların Galaktik Kökenleri Üzerine bir İnceleme
Mahmut Marışmak (7 dk)
00:39 📅 Kuzey Gökkürede Yeni Gezegenimsi Bulutsuların Belirlenmesi
Utkan Temiz (7 dk)
19:30 TAD Genel Kurul
2. Gün - Çarşamba - 7 Eylül 2022
Oturum
21
Yıldızlar ve Ötegezegenler - 1
Prof. Tansel Ak
(7 bildiri - Oturum Süresi: 01:48)
Oturum Yeri: MÖTBE Salonu
09:00 📅 TESS'in Mirası: Gökadamızda Geçiş Yapan Ötezegen Sayımı
Tansu Daylan (40 dk)
09:40 📅 Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi
Özgür Baştürk (20 dk)
10:00 📅 Scorpius-Centaurus OB Oymağının Kinematik ve Fotometrik Analizi
Burcu Akbulut (20 dk)
10:20 📅 Güneş Civarındaki Metalce Fakir Yıldızların SED Yöntemiyle Temel Astrofizik Parametrelerinin Tayini
Deniz Cennet Dursun (7 dk)
10:27 📅 Tutulma Zamanlaması Değişimi Yöntemi ile Keşfedilen Ötegezegen Sistemlerinin Yörünge Kararlılıkları (PDF)
Ekrem Murat Esmer (7 dk)
ASAS ve Kepler FoV'dan Seçilen Sefeid Yıldızlarının Kepler Fotometrik Verilerinin Frekans Analizleri
Mehmet Oğuzhan Erturan (7 dk)
10:34 📅 İstanbul Üniversitesi Gözlemevinden Belirlenen Yeni bir Delta Scuti Türü Değişenin İlk İncelemesi
Meryem Çördük (7 dk)
10:41 Ara (30 dk)
2. Gün - Çarşamba - 7 Eylül 2022
Oturum
22
Yıldızlar ve Ötegezegenler - 2
Prof. Eda Sonbaş
(7 bildiri - Oturum Süresi: 01:41)
Oturum Yeri: MÖTBE Salonu
Yıldızlarda Merkezİ Yoğunlaşmayı Ne Kadar İYİ BİLİYORUZ?
Osman Demircan (20 dk)
11:20 📅 Yıldızların Yapı ve Evriminde Gelişmeler - Kırmızı Devler
Mutlu Yıldız (20 dk)
11:40 📅 Güneş Benzeri Titreşim Yapan Evrimleşmiş Yıldızlarda Karma Modların İncelenmesi
Zeynep Çelik Orhan (20 dk)
12:00 📅 Ötegezegenli Sistemlerin Açısal Momentum Dağılımlarının İncelenmesi
Gamze Bendeş (20 dk)
12:20 📅 KOI-7253 Sisteminin Zonklama Doğası
Nurhan Özlem Kaya (7 dk)
WASP-3b Ötegezegeninin Fiziksel Parametreleri ve Geçiş Minimum Zamanlarının İncelenmesi
Nazlı Karaman (7 dk)
12:27 📅 Manyetik Özellikli Kimyasal Sıra Dışı Yıldızların CoRoT Verileriyle Periyot ve Yüzey Leke Analizleri
Ergün Özgür (7 dk)
12:34 Öğle Arası (90 dk)
2. Gün - Çarşamba - 7 Eylül 2022
Oturum
23
Yıldızlar ve Ötegezegenler - 3
Doç. Hasan Ali Dal
(5 bildiri - Oturum Süresi: 01:27)
Oturum Yeri: MÖTBE Salonu
14:30 📅 Güneş Türü Yıldızlarda Değişkenliğe Etki Eden Süreçler (PDF)
Emre Işık (20 dk)
14:50 📅 Çok Büyük Kütleli Yıldızların Evrimi
Dolunay Koçak (20 dk)
Bayes Sinir Ağları Kullanılarak Yıldız Uzaklıklarının Hesaplanması
Şivan Duran (20 dk)
15:10 📅 Uzay ve Yeryüzü Konuşlu Işıkölçüm ve Tayfsal Gözlemlerle RV Tauri Türü DF Cyg'nin Doğası (PDF)
Cenk Kayhan (20 dk)
15:30 📅 Leke Örtülmelerinin Ötegezegen Geçiş Ortası Zaman Ölçümlerine Etkisi
Arif Solmaz (7 dk)
15:37 Ara (30 dk)
2. Gün - Çarşamba - 7 Eylül 2022
Paralel
Oturum
P23
Çift Yıldızlar - 1
Prof. İbrahim Küçük
(6 bildiri - Oturum Süresi: 01:34)
Oturum Yeri: Fen Fakültesi Kongre Salonu
14:30 📅 TUG-SRG Kaynakları Arasından Simbiotik Keşfi
Hasan H. Esenoğlu (20 dk)
14:50 📅 Seçilen Nötron Yıldızı Bileşenli Düşük Kütleli X-ışın Çiftlerinin Korunumsuz Evrim Modelleri
Tuğçe İçli (20 dk)
00:50 📅 Örten Wolf-Rayet Çift Sistemleri
İbrahim Aköz (20 dk)
01:10 📅 Değen Çift Yıldızların Tek Yıldıza Dönüşmesi; Gözlemsel Paradoks
İbrahim Bulut (20 dk)
01:10 📅 Kataklismik Değişenlerin Gaia EDR3 Verilerinden Galaktik Model Parametreleri ve Uzay Yoğunluklarının Tayini
Remziye Canbay (7 dk)
Çift Yıldız Üyesi Büyük Kütleli Yıldızlar; Evrimsel Açıdan Yeni Bir Bakış
Sara Bulut (7 dk)
00:17 Ara (30 dk)
2. Gün - Çarşamba - 7 Eylül 2022
Oturum
24
Güneş Sistemi Astronomisi ve Güneş Fiziği
Prof. Adnan Ökten
(9 bildiri - Oturum Süresi: 01:42)
Oturum Yeri: MÖTBE Salonu
25. Güneş Çevriminin NARX Sinir Ağları ile Tahmini
Mirkan Yusuf Kalkan (20 dk)
16:30 📅 Buzlu Okyanus Dünyalarında Yaşamsal Bileşiklerin Kararlılığı
Seda Işık (20 dk)
16:50 📅 (2059) Baboquivari Asteroidinin Fiziksel Özellikleri
Orhan Erece (20 dk)
17:10 📅 FeI 6301.5 Å ve FeI 5434.5 Å Fraunhofer Çizgi Profillerinin Merkez Kenar Değişimlerinin İncelenmesinin İlk Sonuçları
Asuman Gültekin Annak (7 dk)
17:17 📅 Türkiye'den Gerçekleştirilen 21 Asteroit Şartlı Keşfine dair Bilgiler (PDF)
H. Aziz Kayıhan (7 dk)
17:24 📅 Güneş Leke Çevrimi Tahmin Yöntemleri ve 25. Çevrimin Beklenen Özellikleri
Berna Ay (7 dk)
17:31 📅 X ve M Sınıfı Parlamaların Faz Zaman Aralıkları Boyunca Yarı-Periyodik Salınımların X-ışınlarında Araştırılması
Hasret Atasoy (7 dk)
17:38 📅 Güneş'teki Aktif Bölgelerin Yuvalanma Eğilimi
Nurdan Karapınar (7 dk)
17:45 📅 Ay Çarpma Parlamalarının Gözlenmesi: Video Gözlem Yöntemi
Mert Acar (7 dk)
19:30 Kongre Yemeği
2. Gün - Çarşamba - 7 Eylül 2022
Paralel
Oturum
P24
Çift Yıldızlar - 2
Prof. Kutluay Yüce
(6 bildiri - Oturum Süresi: 01:34)
Oturum Yeri: Fen Fakültesi Kongre Salonu
16:40 📅 Çift Yıldızların Dinamik Evrimi: Değme Sınırının Araştırılması
Faruk Soydugan (20 dk)
17:00 📅 Soğuk Yıldız Lekelerinin Boylamsal Göç Hareketinde Görünen Salınımlar
Nurhan Özlem Kaya (20 dk)
01:00 📅 Açık ve Küresel Kümelerdeki Yakın Çift Yıldızlar
Dolunay Koçak (20 dk)
Z Cam Türü Kataklismik Değişen Yıldızlarda Sıradışı Aktivite İpuçları
Göktuğ Savur (20 dk)
00:20 📅 Değen Çift Yıldız Sistemi GSC 0646-0946: İlk Gözlemler ve İlk Sonuçlar
Ahmet Bulut (7 dk)
ER Vul Çift Yıldızının Doppler Görüntüleme Tekniği ile Yüzey Parlaklık Dağılımının Modellenmesi
Javid Bashirzade (7 dk)
19:30 Kongre Yemeği
3. Gün - Perşembe - 8 Eylül 2022
Oturum
31
Samanyolu, Galaksiler, Kozmoloji - 1
Prof. Selim Osman Selam
(8 bildiri - Oturum Süresi: 02:08)
Oturum Yeri: MÖTBE Salonu
09:00 📅 eROSITA Gözlemleri Işığında Evrenin Geniş Ölçekli Yapılarını Haritalamak
Esra Bülbül (40 dk)
09:40 📅 Çok Boyutlu Uzayda Galaktik Disk Popülasyonlarına Makine Öğrenmesi Yaklaşımı (PDF)
Başar Coşkunoğlu (20 dk)
10:00 📅 Süpernova Tiplerinin Kimyasal Zenginleşmeye Katkı Oranlarının Modellenmesi: SNeRatio
M. Kıyami Erdim (20 dk)
10:20 📅 eFEDS Alanında Tespit Edilen Galaksi Kümeleri ve Gruplarının Ölçekleme İlişkileri ve X-ışını Gözlemlenebilirleri
Yunus Emre Bahar (20 dk)
RTT-150 ile Kütleçekimsel Mercek Sistemlerin İncelenmesi
İrek Khamitov (7 dk)
10:40 📅 Samanyolu Galaksisinin 1. ve 3. Çeyreğindeki Açık Kümelerin Dinamik Evrimi
Hikmet Çakmak (7 dk)
10:47 📅 Optik Bakış Altında Düzensiz A1589 Gökada Kümesi (PDF)
Ebru Aktekin Çalışkan (7 dk)
10:54 📅 BL Lac Cisimlerinin Çok Dalgaboylu Özellikleri
Ergün Ege (7 dk)
11:01 Ara (30 dk)
3. Gün - Perşembe - 8 Eylül 2022
Oturum
32
Samanyolu, Galaksiler, Kozmoloji - 2
Prof. Can Kılınç
(8 bildiri - Oturum Süresi: 01:35)
Oturum Yeri: MÖTBE Salonu
NGC 6791, NGC 6811, NGC 6819, NGC 6866 Açık Yıldız Kümelerinin Dinamik Evrimi
Yüksel Karataş (20 dk)
11:45 📅 NGC4552'nin Kimyasal Zenginleşme Çalışması
Sinancan Kara (20 dk)
12:05 📅 SRG-Türkiye Grubu Aktif Galaksi Çalışmaları (PDF)
Nurten Filiz Ak (20 dk)
NGC 6482 Galaksi Grubunun X-ışını Analizi ile Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi
Emine Gülmez (7 dk)
12:25 📅 X-ışını Gözlemleri ile Gökadaların Kimyasal Evriminin Araştırılması
Fatih Hazar (7 dk)
12:32 📅 Makine Öğrenmesi ile Kuazar Rüzgar Değişimlerinin Tahmini
Seyit Hökelek (7 dk)
12:39 📅 NGC 1664 ve NGC 6939 Açık Kümelerinin Fotometrik ve Astrometrik İncelenmesi
Seliz Koç (7 dk)
12:46 📅 Galaksi Kümelerindeki Kırmızı-Kol Galaksilerinin Evrimi
Eyüp Kaan Ülgen (7 dk)
12:53 Öğle Arası (90 dk)
3. Gün - Perşembe - 8 Eylül 2022
Oturum
33
Samanyolu, Galaksiler, Kozmoloji - 3
Doç. Esin Sipahi
(9 bildiri - Oturum Süresi: 01:55)
Oturum Yeri: MÖTBE Salonu
Kalın Disk Oluşum Mekanizmalarının Sınanması
Özgecan Önal Taş (20 dk)
14:30 📅 Yeni Tanımlanmış Yüksek Çözünürlüklü Çizgi İndeksi Kullanılarak Fornax Kümesindeki Cüce Eliptiklerin Element Bolluk Oranları
Şeyda Şen Aydemir (20 dk)
14:50 📅 Bir Samanyolu Tarifi (PDF)
Olcay Plevne (20 dk)
15:10 📅 Galaksi Kümelerinde Küme İçi Gazın X-ışın Özelliklerinin İncelenmesi ile Kümelerin Dinamiksel Durumunu Belirleme ve Sınıflandırma
Zahide Yapucu (20 dk)
Süper Kütleli Karadelikler Etrafında Zıt Yönlü Dönen Eğri Diskler
Ayşe Ulubay (7 dk)
15:30 📅 NGC 1193 ve NGC 1798 Açık Kümelerinin CCD UBV ve Gaia Analizleri
Seval Taşdemir (7 dk)
15:37 📅 Gaia Çağında İnce Disk Yıldızlarının Galaktik Model Parametre Tayini
Sabiha Tunçel Güçtekin (7 dk)
Oval Rotasyon Gösteren Erken-Tür Gökadalarda Bulunan Etkileşim İzleri
Mustafa Kürşad Yıldız (7 dk)
15:44 📅 Berkeley 68 ve Stock 20 Açık Kümelerinin Yer ve Uzay Tabanlı Teleskop Verileriyle İncelenmesi
Talar Yontan (7 dk)
15:51 Ara (30 dk)
3. Gün - Perşembe - 8 Eylül 2022
Paralel
Oturum
P33
Çift Yıldızlar - 3
Prof. Selçuk Bilir
(9 bildiri - Oturum Süresi: 01:29)
Oturum Yeri: Fen Fakültesi Kongre Salonu
14:30 📅 Bazı Zonklayan Bileşenli Klasik Algollerde Dönem Değişimlerinin İncelenmesi
Zahide Yapucu (20 dk)
14:50 📅 KIC 9392702 ve KIC 11616594 Çift Sistemlerinin TESS ve Kepler Gözlemleri
Derviş Ersin Tokbay (20 dk)
00:50 📅 TÜBİTAK TUG T60 ve İstanbul Üniversitesi İST60’ın Gaia Gözlemlerindeki bazı Kataklismik Değişen Adaylarının Işık Eğrileri
Hasan H. Esenoğlu (7 dk)
00:57 📅 Nova Cas 2020’nin Fotometrisi
Hasan H. Esenoğlu (7 dk)
00:57 📅 Kataklizmik Değişen DW UMa’nın Gezegen Barındırma Potansiyeli
Eylül Demir (7 dk)
01:04 📅 V839 Cep Örten Çift Sisteminin Fotometrik ve Tayfsal Analizi
Evrim Kıran (7 dk)
01:04 📅 TESS Tarafından Gözlenen Algol Türü Örten Çift V910 Mon’un Fotometrik Parametreleri
Özlem Ekinci (7 dk)
00:11 📅 EL CVn Türü Yıldızların Özellikleri ve Evrimi
Duygu Esendemir (7 dk)
00:11 📅 BK Vul ve V699 Cep Sistemlerinin İlk Fotometrik Çalışması
Simge Özer (7 dk)
00:18 Ara (30 dk)
3. Gün - Perşembe - 8 Eylül 2022
Oturum
34
Uydu Sistemleri, Uzay Etkinliği, Uzay Politikası, Uzay Hukuku ve Tarih, Eğitim, İdari
Doç. Ali Kılçık
(6 bildiri - Oturum Süresi: 01:08)
Oturum Yeri: MÖTBE Salonu
16:30 📅 Türkiye'nin İlk Uzayda Çalışan Astrofizik Amaçlı X-ışını Algıç Sistemi iXRD
Emrah Kalemci (20 dk)
16:50 📅 TÜRKSAT 3A ve TÜRKSAT 4A Uydularının Eşzamanlı Astrometrik Gözlem Sonuçları (PDF)
Seda Aydın (7 dk)
16:57 📅 Akdeniz Bölgesi Ülkeler için Uluslararası bir Astronomi Eğitimi Projesi: NAEC MED
Ayşegül Yelkenci (20 dk)
17:17 📅 Türkiye’de 1980-2020 Yılları Arası Yapılan Astronomi ve Astrofizik Araştırmalarının Uluslararası Çıktıları
Faruk Soydugan (7 dk)
Astronomi Eğitiminde Deneyimlemeye Yönelik Laboratuvar Desteği
Metin Altan (7 dk)
17:24 📅 Scopus'un Big Datasında Astronomik Göstergeler
Cem Özel (7 dk)
18:00 Kapanış Konuşmaları (Fen Fakültesi Salonu)
3. Gün - Perşembe - 8 Eylül 2022
Paralel
Oturum
P34
Çift Yıldızlar - 4 ve Kırmızıöte Astronomisi
Prof. Hicran Bakış
(8 bildiri - Oturum Süresi: 01:22)
Oturum Yeri: Fen Fakültesi Kongre Salonu
16:30 📅 V376 And'ın Tayfsal ve Fotometrik İncelenmesi
Eda Burcu Yorulmaz (20 dk)
16:50 📅 V1130 Cyg ve V461 Lyr Örten Çift Sistemlerinin Sergilediği Aktivite Doğası
Ezgi Yoldaş (20 dk)
Çift Yıldız Sistemlerinde Kütle Aktarımı
Ayşenur Palitli (7 dk)
Tess Alanındaki Zonklayan Bileşenli Çift Sistemin Fotometrik ve Tayfsal Analizi
Damla Gümüş (7 dk)
00:07 📅 Güneş’in Y, J ve H-Band Spektroskopisi: α-Element Bolluklarının Tespiti
Nur Çınar (7 dk)
00:07 📅 60 Karbonlu Fullerenlerin Astrokimyasal İncelemesi
Şengül Yalgın (7 dk)
00:14 📅 HD 109379 Yıldızının Y, J ve H-Band Tayfsal Analizi: Kırmızıöte Bölgede FGK Türü Yıldızlar için Yeni bir Çizgi Listesi
Sena Aleyna Şentürk (7 dk)
00:14 📅 DAG 4 Metre Teleskobuyla Yakın Kızılötede Ötegezegen Atmosferi Gözlemleri
Selçuk Yalçınkaya (7 dk)
18:00 Kapanış Konuşmaları

P01
SOLAR
Güneş Sistemi Astronomisi ve Güneş Fiziği
P01-001 İST40 Teleskobu ile Yürütülen Işıkölçüm Gözlemlerinin İlk Sonuçları-
Meryem Çördük
P01-002 Kırmızı Süperdev Yıldız Betelgeuse Etrafındaki Toz Oluşumuna Yönelik bir Araştırma (PDF)
Murat Esendemir
P03
BIN
Çift Yıldızlar
P03-001 MX Pav ve CZ Aqr Sistemlerinin TESS Verileri ile Fotometrik İncelenmesi-
Özlem Ekinci
P03-002 RTT150 Spektrumlarından Klasik Novaların Bolluk Analizi (PDF)
Hasan H. Esenoğlu
P03-003 Zonklayan Bileşenli Örten Çift Yıldız Adayları-
Özlem Kırmızıtaş
P04
COMP
Sıkı Nesneler, Yüksek Enerji Astrofiziği
P04-001 24. Çevrim Güneş Parlamaları ile Koronal Kütle Atımları İlişkisi (PDF)
Hasret Atasoy
P04-002 21-24. Çevrim Güneş Aktivitesi X-ışın Flare Verilerinin İncelenmesi (PDF)
Tuğba Yeşilada
P05
GAL
Samanyolu, Galaksiler, Kozmoloji
P05-001 Magnetar Sınıfının Son Üyesi Swift J1818.0-1607'nin Zamansal ve Spektral Evrimi (PDF)
Beste Begiçarslan
P05-002 NICER gözlemleri kullanılarak 4U 1636–536'da Patlama - Disk Etkileşiminin İncelenmesi-
Tuğba Boztepe
P05-003 Aql X-1'den Gözlenen Termonükleer X-ışını Patlamalarına NICER ile Bakış-
Tuğba Boztepe
P05-004 NGC 4490 Galaksisindeki Sıkı Yıldız Kümeleri ve X-ışın Çiftleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması-
Özge Döner
P05-005 Orta Kutupsal Manyetik Kataklismik Değişken IGR J17195−4100'ın Spektral Analizi ve Yansıma Etkileri-
Elif Şafak
P06
SPEC
Yıldız Tayfı
Hubble Gerilimine Fenomolojik Çözümler-
Ali Osman Alpagu
Centaurus Galaksi Kümesi'nin X-ışını Analizi-
Hakan Necmettin Azman
P06-003 MS 2137.3-2353 Galaksi Kümesinin XMM Newton Veri Analizi-
Hicran Gür Dereli
P06-004 Abell 3112 Galaksi Kümesinin XMM-newton Gözlemi-
Gökhan Şen
P09
INST
Gözlemevleri, Teleskoplar, Aletler, Yazılım
P09-001 Taşınabilir Kozmik Müon Dedektörü ve Müon Akı Oranı Ölçümlerinin Güneş Aktivitesi ile Korelasyonu (PDF)
Meryem Kübra Dağ
P09-002 Modernization of Dome Automation System for the RTT150 Russian-Turkish Telescope Located at TÜBİTAK National Observatory-
Ekrem Kandemir
P09-003 Yerel Sunucularda RXTE, XMM-Newton ve SWIFT Verisine Erişim ve Veri Yönetimi Programı (PDF)
Mustafa Turan Sağlam
P09-004 Fermi/GBM Kaynak Sınıfı Belirsiz Tetiklenme Kayıtları (PDF)
Şeyma Ceren Sanlı
P09-005 DAG Teleskobunda CAOS ile AO ve Atmosferik Türbülans Sayısal Modellemesi-
Tarık Sipahi
P09-006 DAG Teleskobu için Potansiyel Görüntülüme Aygıtı Ön Optik Tasarımı-
Görkem Varol
P09-007 Yörünge İntegrasyonunda Çift Hassasiyet Tekniği Uygulayarak Yuvarlama Hatalarının Azaltılması-
Burçak Yeşilırmak
P99
META
Tarih, Eğitim, İdari v.b
P99-001 Gezegen Araştırmalarında Farkındalık Çalışmaları-
Metin Altan
P99-002 Didim Apollo Tapınağı: Kehanet Merkezi ve Gözlemevi-
Alper Ateş
P99-003 İSTEK Okulları Bilim Merkezi-
Gülberk Çisem Boz
P99-004 İşaret Dilinde Astronomi-
Sema Harmankaya
P99-005 Konya Bilim Merkezinde Astronomi Eğitimi ve Etkinlikleri-
Sinan Koçak
P99-006 GUHEM - Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi-
Furkan Tomak
Montessori Eğitiminde 3-6 Yaş Bilim Eğitimi ve Astronomi-
Bülent Yaşarsoy