UAK 2022

UAK

2018 » Program

Düzenleme: 2022-02-03 17:30

1. Gün 2. Gün 3. Gün 4. Gün 5. Gün
Oturum 11 Oturum 21 Oturum 31 Oturum 41 Oturum 51
Oturum 12 Oturum 22 Oturum 32 Oturum 42 Oturum 52
Oturum 13 Oturum 23 Oturum 33 Oturum 43 Oturum 53
Oturum 14 Oturum 24 Oturum 44 Oturum 54
Oturum 15 Oturum 25 Oturum 45 Oturum 55

Kapanış Değerlendirmesi

Buradaki bilgiler bildiri başvurularından otomatik hazırlanmaktadır.
Kendi başvurunuzdaki hatalar için lütfen önce Yerel Düzenleme Kuruluna başvurun.
Yazım hataları hemen, Yazar/Başlık değişiklikleri ise Bilim Kurulu onayıyla değiştirilmektedir.
Kayıtlar 08:00'de Başlayıp Kongre Boyunca Tüm Gün Sürecektir

1. Gün - Pazartesi - 3 Eylül 2018
Oturum
11
Kongre Açılışı
Prof. İbrahim Küçük
10:00 Açış Konuşmaları
10:30 Ara
1. Gün - Pazartesi - 3 Eylül 2018
Oturum
12
Yakın Uzay
Prof. İbrahim Küçük
(2 bildiri - Oturum Süresi: 01:20)
11:00 Ülkemizde Uydu ve Uzay Teknolojileri Alanında Faaliyetler ve Türkiye Uzay Ajansı Kurulum Çalışmaları (PDF)
Hasan Pehlivan (40 dk)
11:40 Türkiye-Rusya işbirliği ile yapılacak uydu gözlemleri ve gelecek çalışmalar
Tolga Güver (40 dk)
12:20 Öğle Arası
1. Gün - Pazartesi - 3 Eylül 2018
Oturum
13
Güneş Aktivitesi
Doç. Ahmet Dervişoğlu
(7 bildiri - Oturum Süresi: 01:05)
14:00 Koronal Kütle Atımlarından Oluşan Şok Dalgalarının İncelenmesi
Hüseyin Çavuş (20 dk)
14:20 Güneş Parlamalarında Yarı- Periyodik Salınımların X-Işınlarında Araştırılması
Hasret Atasoy (20 dk)
14:40 24. Güneş Leke Aktivite Çevriminin Genel Özellikleri
Adnan Ökten (5 dk)
14:45 Koronal Kütle Atımları ile Güneş Aktivitesi ve Auroral Aktivitenin İncelenmesi
Havva Aksaç (5 dk)
14:50 Güneş Spektrumundaki FeI 5434.5 A, FeI 6301.5 A ve CI 5380.3 A Dalgaboylu Fraunhofer Çizgilerinin Merkez Kenar Değişimlerinin İncelenmesi (PDF)
Adnan Ökten (5 dk)
14:55 Güneş Lekelerinin Manyetik Sınıflandırması ve Zürih Sınıflandırması Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Ahmet Burak Karslıoğlu (5 dk)
15:00 İklim Üzerinde Güneş Lekelerinin Rolü
Nuri Emrahoğlu (5 dk)
15:05 Ara
1. Gün - Pazartesi - 3 Eylül 2018
Oturum
14
Dr. Ahmet Devlen Oturumu: Değişen Yıldızlar - Işık Ölçüm
Prof. Ibrahim Bulut
(7 bildiri - Oturum Süresi: 01:20)
15:30 Derin Örtülmeli Gaia14aae Kataklismik Değişen Yıldızı (PDF)
Hasan H. Esenoğlu (20 dk)
15:50 KIC6670812 Örten Değişen Sisteminin Mutlak Parametrelerinin Elde Edilmesi ve Yüzey Parlaklık Dağılımının Modellenmesi
Engin Bahar (20 dk)
16:10 Seçilen Bazı Örten Wolf-Rayet Sistemlerinin Uzun Dönemli Işık Değişimi
İbrahim Aköz (20 dk)
16:30 KIC 3347485 Çoklu Sisteminin Fotometrik Analizi
Derviş Ersin Tokbay (5 dk)
16:35 Aktif Yıldızların Uzun Süreli Işıkölçümü (PDF)
Fatma Uyanık (5 dk)
16:40 Bazı Değen Çift Yıldızların Modelenmesi
Mümin Güneş (5 dk)
16:45 WZ Sge Türü Kataklismik Değişen Yıldızlar
Elif Köksal (5 dk)
1. Gün - Pazartesi - 3 Eylül 2018
Oturum
15
Gözlemevi Teleskopları Açılışı
Prof. İbrahim Küçük
17:00 Açış Konuşmaları ve Kokteyl
2. Gün - Salı - 4 Eylül 2018
Oturum
21
Değişen Yıldızlar: Tayf ve Işık Ölçüm
Doç. Timur Şahin
(7 bildiri - Oturum Süresi: 01:55)
09:00 Türkiye'de Uydu Teknolojilerinin Bugünü ve Geleceği
Lokman Kuzu (40 dk)
09:40 Bazı Klasik Algollerde Kütle Aktarımı ve C/N oranı ilişkisi
Ahmet Dervişoğlu (20 dk)
10:00 UV Ceti Türü Yıldızlarda Flare Enerjisinin ve Mekanizmasının Tayf Türüne Göre Değişimi Başlıklı TÜBİTAK 1001 Projesi’nin Sonuçları
Ezgi Yoldaş (20 dk)
10:20 RU Cnc Çift Sisteminin Hassas Fiziksel Öğeleri ve Evrimi
Kutay Arınç Çokluk (20 dk)
HD 10308 Tayfsal Çiftinin Farklı Gözlemevi ve Farklı Tarihlerdeki Tayflarının Karşılaştırmalı Analizi
Hasan Ak (5 dk)
10:40 TÜBİTAK TUG RTT150 ve T100 Gaia Gözlemlerindeki Bazı Kataklismik Değişen Adaylarının Işık Eğrileri (PDF)
Hasan H. Esenoğlu (5 dk)
10:45 Seçilen Uzun Dönemli Çift Sistemlerin Tayf Gözlemleri ve Yörünge Çözümleri
Evrim Kıran (5 dk)
10:50 Ara
2. Gün - Salı - 4 Eylül 2018
Oturum
22
Zonklayan Yıldızlar
Prof. Sacit Özdemir
(5 bildiri - Oturum Süresi: 01:10)
11:30 Açık Küme Sefeidlerinden Dönem-Işıtma Bağıntısının Belirlenmesi
Esin Sipahi (20 dk)
11:50 TESS (TASC) hedef listesinden seçilen yıldızlarının asterosismik incelenmesi
Sibel Örtel (20 dk)
12:10 Kepler Sismik İkizlerinin Differansiyel Sismik Analiz Metodu ile Detaylı Modellemesi
Nesibe Özel (20 dk)
12:30 Gama Dor Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Fiziksel Özellikleri
Ömür Çakırlı (5 dk)
12:35 Zonklayan Bileşenli Çift Yıldızların Evrimi
Barış Hoyman (5 dk)
12:40 Öğle Arası
2. Gün - Salı - 4 Eylül 2018
Oturum
23
Yıldızlar
Prof. Adnan Ökten
(8 bildiri - Oturum Süresi: 01:25)
14:00 Doppler Hüzmelenmesi Gösteren Çift Sistemlerde Fotometriden Dikine Hız Eldesi (PDF)
H. Gökhan Gökay (20 dk)
14:20 ROTSEIId Değişen Yıldız Kataloğu (PDF)
Onur Şatır (20 dk)
14:40 Kepler Verileriyle Bazı Yıldızların Yüzey Parlaklık Dağılımı Haritalaması
İbrahim Özavcı (20 dk)
15:00 Jirokronoloji: Konvektif Yüzeyi Olan Yıldızlarda Yaş - Dönme Dönemi İlişkileri
Akcan Dayıbaş (5 dk)
15:05 KIC 11560447’de Soğuk Leke Göç Hareketi ve Flare Aktivitesi (PDF)
Şeyda Enez (5 dk)
15:10 Gizemli Yıldız KIC 8669092'nin Kromosferik Aktivitesi (PDF)
Nurhan Özlem Kaya (5 dk)
15:15 HAT-P-19 Yıldızının Tayfsal Analizi
Selçuk Yalçınkaya (5 dk)
15:20 Hızlı Video Görüntüleme Tekniği İle Yıldız Fotometrisi
Gökalp Ülkü (5 dk)
15:25 Kısa Ara
2. Gün - Salı - 4 Eylül 2018
Oturum
24
Bilim Toplum Etkinlikleri
Prof. Mehmet Emin Özel
(1 bildiri - Oturum Süresi: 00:40)
15:35 Bilim-Toplum Etkinlikleri ve Astronomi
Serdar Evren (40 dk)
16:15 Ara
2. Gün - Salı - 4 Eylül 2018
Oturum
25
Sıkı Nesneler-I
Prof. Aysun Akyüz
(9 bildiri - Oturum Süresi: 02:00)
16:45 Polarların Optik/Yakın-Kızılöte Gözlemleri
Dicle Zengin Çamurdan (5 dk)
16:50 Kütle Aktarımı Yapan İki İlginç X-ışını Atarcası: GX 1+4 ve SXP 1062 (PDF)
Sıtkı Çağdaş İnam (20 dk)
Toz Saçılma Halesi Kullanarak 4U 1630-47 Kaynağının Uzaklık Ölçümü
Emrah Kalemci (20 dk)
Kütle Aktaran Nötron Yıldızlarının Yavaşlama Fazlarında Pervane ve Kütle Aktarım Torkları: PSR J1023+0038 Gözlemleriyle Test
Ünal Ertan (20 dk)
17:10 Disk Parçalanmasının Fiziği: Viskoz-Eğrilik Kararsızlığı
Suzan Doğan (20 dk)
17:30 İki Yakın Sarmal Galakside X-ışın Kaynak Popülasyonun Araştırılması
Sinan Allak (20 dk)
17:50 Farklı Kara Delik Tiplerinin Çekimsel Mercekleme Etkileri
Rahime Matur (5 dk)
17:55 f(T) Teorisinde Küresel Simetrik Karadelik Çözümleri
Ali Nur Nurbaki (5 dk)
18:00 Çift Kara Delik Sistemlerinde Gravitasyonel Dalga Formları (PDF)
İsmail Özbakır (5 dk)
3. Gün - Çarşamba - 5 Eylül 2018
Oturum
31
Sıkı Nesneler-II
Prof. Sıtkı Çağdaş İnam
(5 bildiri - Oturum Süresi: 01:10)
09:00 Galaksi M51’de Bulunan APX X-4’ün Çoklu Dalgaboyu Analizleri
Aysun Akyüz (20 dk)
09:20 Düşük Kütleli X-ışını Çiftlerinden Aşırı Parlak X-ışını Kaynaklarına: Nötron Yıldızlarından Gözlenen Yarı Periyodik Salınımlar (PDF)
Mehmet Hakan Erkut (20 dk)
09:40 Galaktik Be/X-ışın Çiftleri: X-ışın, Optik/IR Bölge ve Yörünge Özellikleri
Mehtap Özbey Arabacı (20 dk)
10:00 Kes 73 Süpernova Kalıntısının X-ışın Spektrel Özellikleri (PDF)
Beste Begiçarslan (5 dk)
10:05 NGC 855 Galaksisinde Aşırı Parlak X-ışın Kaynagı X-1’in Optik Gözlemleri (PDF)
Melike Özdoğan (5 dk)
10:10 Ara
3. Gün - Çarşamba - 5 Eylül 2018
Oturum
32
Astronomi Eğitimi ve Astrofotoğraf
Prof. Kazım Yavuz Ekşi
(4 bildiri - Oturum Süresi: 00:50)
10:40 Fermi Açmazı ve "Söylencelerin Matematiksel Yayılma Kuramı": Yeni bir Çözüm Önerisi? (PDF)
Mehmet Emin Özel (20 dk)
11:00 DSLR Kamera ve Lens Astrofotoğrafçılığı
Mustafa Aydın (20 dk)
11:20 Halpha Günes cekimi nasil olusuyor? (PDF)
Mehmet Ergün (5 dk)
11:25 Güneş Sistemi ve Derin Uzay Astrofotoğrafçılığı
Murat Sana (5 dk)
11:30 Fotoğraf Çekimi
3. Gün - Çarşamba - 5 Eylül 2018
Oturum
33
KAPADOKYA GEZİSİ VE KONGRE YEMEĞİ
Dr.Öğr.Üye. İnci Akkaya Oralhan
12:00 Kongre Gezisi
4. Gün - Perşembe - 6 Eylül 2018
Oturum
41
Ötegezegenler
Prof. Selim Osman Selam
(8 bildiri - Oturum Süresi: 01:45)
09:00 Türk Astronomları tarafından keşfedilen ilk ötegezegen
Mesut Yılmaz (40 dk)
09:40 Gezegenli Yıldızların Asterosismik İncelenmesi (PDF)
Cenk Kayhan (20 dk)
10:00 HD199719 Yıldızının Çizgi Ortayı Analizi Yardımıyla Ötegezegen Araştırması
Didem Dilan İzci (20 dk)
10:20 Kısa Dönemli Örten Çift Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile 3. Cisim Araştırılması
Hüseyin Er (5 dk)
10:25 Ötegezegen barındıran HAT-P-20 yıldızının tayfsal analizi: Ön Sonuçlar
Burak Keten (5 dk)
10:30 WASP-103b Ötegezegeninin Geçiş Zamanı Değişimi
Seher Lal (5 dk)
10:35 Alfa CrB Çift Yıldızının Yaşanabilir Bölgesi
Hande Pazan (5 dk)
TrES-5b'nin Geçiş Süresi Değişimi
Muhammed Ali Üzümcü (5 dk)
10:40 Ara
4. Gün - Perşembe - 6 Eylül 2018
Oturum
42
Radyo Astronomi
Doç. Mehmet Tanrıver
(5 bildiri - Oturum Süresi: 01:10)
11:20 Soğuk Gaz ve Toz: Erken Tür Galaksilerde Spiral Şeklinde Yapılar
Mustafa Kürşad Yıldız (20 dk)
11:40 2.8 GHz'de Güneş Radyo Akısı Gözlemleri İçin Radyo Teleskop Tasarımı
Görkem Koray Öz (20 dk)
12:00 Türkiye'de Jeodezik VLBI Çalışmaları (PDF)
Emine Tanır Kayıkçı (20 dk)
12:20 Tek Çanak Radyo Teleskop Kalibrasyon Teknikleri (PDF)
Recep Balbay (5 dk)
12:25 Galaksilerdeki Moleküler Gazın Fiziksel Özelliklerinin Milimetre ve Milimetre Altı Gözlemlerle İncelenmesi
Kerem Osman Çubuk (5 dk)
12:30 Öğle Arası
4. Gün - Perşembe - 6 Eylül 2018
Oturum
43
Samanyolu ve Yerel Galaksiler
Prof. Tansel Ak
(7 bildiri - Oturum Süresi: 01:20)
14:00 Genel Göreliliğe Alternatif Gravitasyonel Kuramlar
Yavuz Kaan Başkaya (20 dk)
14:20 Yıldızlar Arası Ortamda Bulunan Toz Parçacıklarının Farklı Astrokimyasal Süreçler Üzerindeki Etkileri
Özgün Arslan (20 dk)
14:40 Seçilmiş Galaksilerde Galaksi Kütlesi ve Merkezi Karadelik Kütlesi Arasındaki İlişki
Alper Ateş (20 dk)
15:00 Yeni Bir Yıldız Kümesi: Gaia 2 (PDF)
Yahya Nasolo (5 dk)
15:05 Seçilen Bazı Açık Yıldız Kümelerinin SDSS Taraması İle Fotometrik Analizleri
Seda Acar (5 dk)
15:10 M83 Gökadasının Yıldız Oluşum Bölgelerinin Kataloglanması
Özgür Can Özüdoğru (5 dk)
15:15 Yerel Kızılötesi Galaksilerin Parlaklık Fonksiyonu (PDF)
Ece Kilerci Eser (5 dk)
15:20 Kısa Ara
4. Gün - Perşembe - 6 Eylül 2018
Oturum
44
Aktif Galaksiler ve Galaksi Kümeleri
Prof. Can Kılınç
(7 bildiri - Oturum Süresi: 01:35)
15:30 Dönüşen Kuazarların X-Işın Özellikleri
Nurten Filiz Ak (20 dk)
15:50 Cross-calibration of SMBH masses using X-SHOOTER spectroscopy
Turgay Çağlar (20 dk)
16:10 Kümelerde Süpernova kimyasal sentezleri ve Kozmik metal zenginleşmesi
Murat Hüdaverdi (20 dk)
16:30 Galaksi Kümelerindeki Merkezi Parlak Galaksilerin Etkinlik Türlerine Göre Sınıflandırılması
Süleyman Fişek (20 dk)
16:50 Re-ionization dönemi galaksilerin kozmolojik simülasyonları
H. Aziz Kayıhan (5 dk)
16:55 Multi-wavelength analyses of merging binary galaxy clusters
Turgay Çağlar (5 dk)
17:00 İlkokulda STEM Eğitimi Yoluyla Astronomi ve Uzay Bilimleri Kariyer Farkındalığı Gezisi: Kayseri İli Örneği
Çelebi Kalkan (5 dk)
17:05 Ara
4. Gün - Perşembe - 6 Eylül 2018
Oturum
45
Yıldız Tayfı
Prof. M. Türker Özkan
(9 bildiri - Oturum Süresi: 00:45)
17:30 TUG'da Gözlenen Am Yıldızları
Aslı Elmaslı Akçar (5 dk)
17:35 Oldukça Yüksek Dış Merkezli Çift Sistem: HD 10259
Mesut Yılmaz (5 dk)
17:40 RV Tauri türü Post-AGB Yıldızların Alfa-element Bolluk Analizleri: ATLAS9 vs TLUSTY
Gizay Yolalan (5 dk)
17:45 Güney Yarımküre’den V4396 Sgr ve BK Ind Ayrık Çift Yıldızlarının Tayfsal Gözlemleri
Burcu Apak (5 dk)
17:50 Tayfsal Çözümleme Yöntemi İle Delta Lib Yıldızının Bolluk Analizi
Melek Dülger (5 dk)
17:55 AL CoL Yıldızının Atmosfer Analizi
Nilüfer Felek (5 dk)
18:00 Nötron Yıldızı <RX J1856>Mayıs2001-Mayıs2018 Araştırmaları
Neşever Gür (5 dk)
18:05 Metalce Fakir Halo Yıldızlarının alfa-element Bolluk Analizleri: ATLAS9 vs TLUSTY (PDF)
Gizay Yolalan (5 dk)
HD 90763 ve HD 92728 Yıldızlarının Atmosfer Analizi
Kübra Özge Ünal (5 dk)
18:10 TAD Oturumu (90 dk)
5. Gün - Cuma - 7 Eylül 2018
Oturum
51
Teleskop ve Ekipmanları-I
Prof. Serap Ak
(6 bildiri - Oturum Süresi: 01:35)
09:00 DAG: Son Gelişmeler - 2018
Cahit Yeşilyaprak (40 dk)
09:40 DAG Odak Düzlemi Aygıtları: Birinci Nesil Öngörüleri
Tenay Saguner Rambaldi (20 dk)
10:00 DAG 4m Teleskobunda Sistem Mühendisliği Süreçleri
Deniz Çoker (20 dk)
10:20 DAG-SLODAR (SLOpe Detection And Ranging) Teleskobu (PDF)
Onur Şatır (5 dk)
10:25 DAG-TGI: Türbülans Jeneratörü Kalibrasyonu
Cihan Tuğrul Tezcan (5 dk)
10:30 DAG Yerleşkesi ve Çevresinin Atmosferik Özellikleri
Funda Yüzlükoğlu (5 dk)
10:35 Ara
5. Gün - Cuma - 7 Eylül 2018
Oturum
52
Teleskop ve Ekipmanları-II
Doç. Sinan Kaan Yerli
(5 bildiri - Oturum Süresi: 01:10)
11:00 OPAM tarafından Üretilen Derotator Sistemi ve TROIA (TuRkish adaptive Optics system for Infrared Astronomy) Adaptif Optik Sistemi
Onur Keskin (20 dk)
11:20 Doğu Anadolu Gözlemevi Yerleşkesinde Farklı Ekipmanlar Yardımıyla Atmosferik Görüş Ölçümleri
Yavuz Güney (20 dk)
11:40 Robotik Teleskop Ağları
Murat Koçak (20 dk)
12:00 Göktaşlarının Analizleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Ozan Ünsalan (5 dk)
12:05 Asteroit Madenciliği ve Ülkemizde Bugüne Kadar Yapılanlar
Ozan Ünsalan (5 dk)
12:10 Öğle Arası
5. Gün - Cuma - 7 Eylül 2018
Oturum
53
Kırmızıöte Astronomisi
Doç. Cahit Yeşilyaprak
(5 bildiri - Oturum Süresi: 01:10)
14:00 Süpernova Kalıntısı CTB 109 ile Etkileşimdeki Genç Yıldızsal Nesneler
Baha Dinçel (20 dk)
14:20 Gökada Merkezi Doğrultusunda Yıldızlararası Karbonlu Tozların Dağılımı
Burcu Günay (20 dk)
14:40 SRd Türü Yarı Düzenli Değişenlerin Post-AGB Karakteristiklerinin Tespiti: Çok Ulaklı Kırmızıöte Gözlemleri
Ömrüm Hilal (20 dk)
15:00 SPIRE Haritalarında Bilinmeyen Galaksileri Bulma
Şüheda Açıkgöz (5 dk)
15:05 Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbonların Tayfsal Özellikleri
Tayfun Karabacak (5 dk)
15:10 Kısa Ara
5. Gün - Cuma - 7 Eylül 2018
Oturum
54
Gözlemevleri
Doç. Hasan Ak
(10 bildiri - Oturum Süresi: 01:50)
15:25 Dünyada Astronomik Yer Seçimi Çalışması
Nazım Aksaker (20 dk)
15:45 GÖKSİS: Gökyüzü Kalitesi Ölçüm Sistemi (PDF)
Sinan Kaan Yerli (20 dk)
16:05 GAIA DR2 Verileri ile DAG Aktif Optik Gök Kapsamı
Cihan Tuğrul Tezcan (20 dk)
16:25 İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Odak Düzlemi Aygıtı Test ve Karakterizasyon Laboratuvarı
Sinan Aliş (20 dk)
16:45 İstanbul Üniversitesi Teleskoplarının Otomasyonu
Sinan Aliş (5 dk)
16:50 TUG Teleskoplarının ve Gözlem Projelerinin Etkinliklerine İlişkin Değerlendirmeler
M. Türker Özkan (5 dk)
16:55 Katalog Verisi Kullanılarak Çoklu Işıkölçüm
Mohammad Shameoni Niaei (5 dk)
17:00 Başucu Noktası ve Kutup Yıldızı Gözlemleriyle Atmosferik Görüş Ölçümü
Erdem Aytekin (5 dk)
17:05 Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak Dünya Genelinde PWV Analizi
Zühal Kurt (5 dk)
17:10 Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak Dünya Genelinde Işık Kirliliği Analizi
Ravide Kezban Seyhan (5 dk)
17:15 Ara
5. Gün - Cuma - 7 Eylül 2018
Oturum
55
Kongre Kapanış
Prof. Tansel Ak
17:45 Değerlendirme ve Kapanış Konuşmaları (30 dk)