UAK 2022

UAK

2015 » Bilimsel Program

Düzenleme: 2016-01-28 17:30

Tema

Dilhan Eryurt Ezer: Yıldız Evriminin İzinde bir Yaşam

Türkiye'de Gözlemsel Astronomi: Gelişmeler ve Geleceği

Alanlar ve Çağrılı Konuşmacılar

SOLAR Güneş Sistemi Astronomisi
Solar System Astronomy
STARS Yıldızlar ve Ötegezegenler
Stars and Exoplanets
 • Melike AFŞAR - Kırmızı Yatay Kol Alan Yıldızlarının Kimyasal Bileşimi
 • Mutlu Yıldız - Gezegenler ve Barınak Yıldızlarının Evrimi
BIN İkili Yıldızlar
Binary Stars
 • Esin Soydugan - Zonklayan Çift Sistemler
 • Faruk Soydugan - Çift Yıldızların Kinematik ve Dinamik Özellikleri: Açısal Momentum ve Yörünge Dönemi Evrimi
COMP Sıkı Nesneler
Compact Objects
 • Aysun AKYÜZ - Aşırı-Parlak X-ışını Kaynaklarının Özellikleri ve Çoklu-dalgaboyu Gözlemleri
 • Tolga Güver - Termonükleer X-ışın Patlamaları ve Nötron Yıldızlarının Kütle - Yarıçap Ölçümleri
 • Sıtkı Çağdaş İnam - Kütle Aktarımı Yapan Nötron Yıldızlarının Gözlemsel Özellikleri
GAL Samanyolu, Galaksiler, Kozmoloji
Milkway, Galaxies, Cosmology
 • Serap Ak - Galaktik Yapı Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Yarını
 • Sinan Aliş - Galaksi kümeleri: Çoklu Dalgaboyu Gözlemleri ve Kozmolojik Önemi
 • Eda Sonbaş - Gama-ışın Patlamalarının Zamansal Özellikleri ve Lorentz Faktörü
SPEC Yıldız Tayfı
Stellar Spectroscopy
 • Volkan Bakış - Galaktik OB Oymaklarının Evrimi ve Kinematiği
 • Kutluay Yüce - Optik Bölge Tayf Analizlerinden Manyetik Özellik Göstermeyen geç B-erken F Türü Yıldızların Kimyasal Element Bollukları
IR Kırmızıöte Astronomisi
IR Astronomy
 • Reynier Peletier - Stellar Masses in Galaxies
RAD Radyo Astronomi
Radio Astronomy
INST Gözlemevleri, Teleskoplar, Aletler, Yazılım
Observatories, Telescopes, Instrumentation, Software
 • Tülün Ergin - TÜBİTAK UZAY’da Geliştirilen Projeler ve Geleceğe Bakış
 • Laurent Jolissaint - Observing with DAG: Performance Metrics of Imaging and Spectroscopy
 • Halil KIRBIYIK - TUG'un geçmişi, bugünü ve geleceği
 • Cahit Yeşilyaprak - DAG Projesi: Dünü, Bugünü ve Geleceği
 • Lorenzo Zago - The DAG Project and its Management
META Tarih, Eğitim, İdari v.b
History, Education, Management etc.
 • İbrahim KÜÇÜK - Dilhan Eryurt Ezer ve bize bıraktıkları

Çağrılı Bildiri Konuları

 • Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parklasrı ve Türkiye, Zeki Aslan
 • Türkiye'deki Astronomi Çalışmalarına Genel Bakış ve Kurumların Bilimsel Performans Değerlendirmesinde Yeni Bir Yaklaşım, Selçuk Bilir
 • 41. COSPAR Bilimsel Kongresi: Hedefler ve Beklentiler, Ersin Göğüş
 • TÜBİTAK ARDEB Programı , Faruk Soydugan