UAK 2022

UAK

UAK » Haber ve Duyurular

Düzenleme: 2022-07-25 16:10

Haber ve Duyurular (en yeniden en eskiye doğru)

25 Temmuz 2022
UAK'ların "Kongre Programları" için Google Takvim uygulamasına entegrasyon sağlanmıştır. Programdaki her bir bildirinin yanındaki takvim simgesine tıklandığında, bildiri için tıklayan kişinin var olan Google hesabına bağlı takvimde girdi otomatik olarak sağlanmaktadır.
9 Haziran 2022
Günlük UAK programında konuların doğru dağıtılabilmesi için Google Sheet ortamında Oturum Analizi yeteneği geliştirildi.
1 Haziran 2022
Gittikçe artan bildirili başvuruları yönetebilmek için Paralel Oturum özelliği eklendi: Her standart oturuma karşılık 1 paralel oturum.
13 Mayıs 2022
UAK-2022'de tüm bildirilerin çift kör hakemlik yöntemiyle (katılımcının hakemi, hakemin katılımcıyı görememesi) değerlendirilmesi ilk kez uygulandı.
1 Mayıs 2022
UAK dosyalarını depolama yöntemi olarak kullanılan Dropbox yerine doğrudan sisteme entegre bir dosya yükleme arayüzü eklendi.
1 Mart 2022
Covid-19 salgınından dolayı ertelenen UAK-2020, UAK-2022 olarak UAK-YS sistemini kullanarak açıldı.
1 Ağustos 2019
UAK bildirileri artık Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics dergisinde özel sayı olarak çıkmaya başladı.
23 Şubat 2019
TAD'ın düzenlediği Olağanüstü Genel Kurulu oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda UAK sistemi tümüyle Türk Astronomi Derneğine devredilerek kurulan bu kongre yönetim sistemi kurumsallaştırılarak kalıcı hale getirilmiştir.
7 Eylül 2018
UAK-2020'nin, İzmir, Ege Üniversitesinde yapılmasına karar verildi.
1 Eylül 2018
Kongre sırasında oturum başkanının yöneteceği ve dinleyicilerin konuşmacıları ve süreyi takip edebileceği "Oturum Yönetim Sistemi" yaşama geçirildi.
Eylül 2018
Instagram'da yayınlanan kongre fotoğrafları otomatik olarak "Sosyal Medya" sayfasında sunulmaya başlandı.
Temmuz 2018
Başvuranların kayıt ücretlerini yatırdığını gösterir dekontlar da sistemde kayıt altına alınmaya başladı.
Haziran 2018
Bildirilerini sunacak katılımcıların kongrede yapacakları sunum dosyalarını toplamak ve sunumun web üstünden PDF formatında erişimini sağlamak için dosya yükleme menüsü eklendi.
Nisan 2018
Yeni bir UAK düzenleyeceklere UAK-YS sisteminin anlatıldığı bir kılavuz hazırlandı.
Geçmiş basılı tüm UAK bildiri kitaplarına çevrimiçi erişim verilmeye başlandı.
Mart 2018
UAK sistemi UAK-2018 için uyarlandı.
Ön Başvuru seçeneği eklendi.
Web sayfaları kaybolmuş UAK'ların temel bilgilerinden sayfalar üretildi.
İstatistik sayfasına ilk sayılar eklendi.
7 Eylül 2016
UAK-2018'in, Kayseri, Erciyes Üniversitesinde yapılmasına karar verildi.
Eylül 2016
Kongre fotoğrafları ulusalastrokon instagram hesabından yayınlanmaya başlandı.
Temmuz 2016
Başvurunun ve dolayısıyla da katılımın tümünün geri çekilebilmesi için seçenek eklendi.
Mayıs 2016
UAK konularına SPACE alanı eklendi.
Mart 2016
UAK sistemi UAK-2016 için uyarlandı.
Şubat 2015
Yeni UAK sistemi kullanılarak UAK-2015 başarıyla gerçekleştirildi.
UAK-2016'nın 5-9 Eylül 2016 tarihlerinde Erzurum'da yapılmasına karar verildi.
Kasım 2014
UAK'ın yıllar boyu korunacak kendi sayfaları hizmete girdi.
Temmuz 2014
UAK 2014, YÖK'ün kayıt tarihlerini yeniden değiştirmesinden sonra 2-6 Şubat 2015'e ertelendi.
Eylül 2012
UAK 2014'ün, Ankara, ODTÜ'de yapılmasına karar verildi.
Eylül 2002
13. Ulusal Astronomi Toplantısı'ndan sonra etkinlik Ulusal Astronomi Kongresi olarak düzenlenmeya başladı.